Home Tags Experiment

Tag: experiment

Schooldirecteur: ‘Corona biedt kans experiment eindexamens’

Schrap in het voortgezet onderwijs de eindexamens en laat alle leerlingen doorstromen naar hun vervolgopleiding. Die kans biedt de coronacrisis.

Minister gaat aan de slag met nieuw experiment flexibele schooltijden

Komend schooljaar kunnen scholen uit het experiment flexibele onderwijstijden nog op dezelfde voet verder gaan. Vanaf schooljaar 2020/2021 start er een nieuw experiment,...

Scholen positief over experiment regelluw

Minister Slob heeft de 'Derde voortgangsrapportage experiment regelluwe scholen po/vo’ naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een overzicht van met welke...

Experiment maakt mengen leerlingen speciaal en regulier onderwijs mogelijk

Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig...

Populair