Onderwijs gaat thuis door bij coronabesmetting

Bij een eventuele uitbraak van het nieuwe coronavirus gaat het voortgezet onderwijs op de meeste protestants-christelijke scholen in Friesland zoveel mogelijk gewoon...

Coalitie verdeeld over vervolg Curriculum.nu

De Tweede Kamer is – opvallend genoeg ook binnen de coalitie - verdeeld over het vervolg van Curriculum.nu. In het algemeen overleg...

Kamer wil snel actie rond thuiszitters

De Tweede Kamer wil dat de regering nog voor het einde van de regeerperiode met een actieplan komt om het aantal thuiszitters...

Minder voortijdig schoolverlaters in voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) vorig jaar iets afgenomen. Waren het er in het schooljaar 2017-2018 nog...

Lerarencollectief officieel van start

Op maandag 2 maart is het Lerarencollectief officieel van start gegaan. Als beroepsgroep wil zij zich inzetten voor meer zeggenschap over het vakmanschap van...

Corona-nieuws: scholen blijven open en minder besmettingen in China

Volgens gezondheidsdeskundigen van het RIVM kunnen de scholen in Nederland gewoon open blijven. Het instituut krijgt daar veel vragen over vanwege het...

Tips: Zes principes voor een effectieve les

De Grote Zes. Zo noemt het Amerikaanse Institute of Education Sciences een rijtje instructiemethoden waarvan als een paal boven water staat dat...

Leraren en cijferlijst onder druk door agressieve leerlingen

Leraren willen meer tijd voor het trainen van sociaal emotionele vaardigheden bij hun leerlingen. Nu krijgen zij hier amper tijd voor. Dit...

Twintig scholen uit het po mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de...

Antipestprogramma’s niet voor iedereen effectief

Antipestprogramma's zijn voor de meerderheid van pestslachtoffers effectief. Maar voor een kleine groep chronische slachtoffers pakt een antipestprogramma averechts uit. Dat concludeert Tessa...