Subsidie extra hulp voor de klas: aanvragen kan tot en met 24 januari 2021

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen in primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs extra hulp binnen en buiten de klas kunnen...

Scholen moeten duidelijker communiceren over toelatingsbeleid

Het is niet voor alle ouders glashelder hoe ze hun kind bij een school van hun voorkeur kunnen aanmelden en welke stappen...

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te...

Weinig scholen in po gesloten door het coronavirus

In november hebben 28 scholen in het primair onderwijs hun deuren moeten sluiten vanwege het coronavirus, blijkt uit de eerste rapportage van het Meldpunt...

Hoe staat het met onze mentale gezondheid tijdens de coronacrisis?

Tijdens deze coronacrisis werken en leren we de hele dag van achter de computer. Ook het sociale contact beperkt zich veelal in...

Onbevoegd gegeven lessen gedaald

De jaarlijkse meting van het ministerie van OCW naar het aantal onbevoegd gegeven lessen laat wederom, zij het minimaal, een dalende trend...

Coronacrisis: lager schooladvies door wegvallen eindtoets

De schooladviezen aan groep 8-leerlingen waren vorig schooljaar als gevolg van het wegvallen van de eindtoets gemiddeld lager dan in voorgaande jaren....

Er komen meer leraren bij, maar personeelstekort blijft groot

Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. De voorspelde tekorten nemen hierdoor af. Ook...

‘Docenten onder druk om cijfers schoolexamens op te hogen’

De resultaten van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs, die in deze tijd van het jaar plaatsvinden, vallen door corona behoorlijk tegen....

Op twee derde middelbare scholen lesuitval door corona

Begin november had 65 procent van de middelbare scholen last van lesuitval door corona. Gemiddeld viel 10 procent van de lessen uit....