Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van OCW en onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk...

Spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen

Het sponsorconvenant voor het po en vo is vernieuwd. De afspraken in het sponsorconvenant zijn er om scholen te helpen bij het...

‘We moeten ervoor waken dat we coronamoe worden’

Begin vorige week maakte premier Rutte strengere coronamaatregelen bekend. Later in de week kwam daar nog een dringend advies bij om mondkapjes...

Ouder personeel komt vaker langdurig thuis te zitten

Steeds meer oudere medewerkers in het basisonderwijs komen thuis te zitten vanwege langdurige ziekte of werkloosheid. Dat blijkt uit de nieuwste analyse...

Oproep: onderzoek Schoolaanpak gezondheid en welzijn

Wat doen scholen in Nederland rondom leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen? Met hulp van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs...

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in...

Studenten helpen vo-docenten bij wegwerken leerachterstanden

De Universiteit Utrecht start met een korte cursus voor studenten die gaan helpen bij het wegwerken van leerachterstanden. In oktober gaan zo’n...

Website Weer aanwezig op school verbeterd

De site weeraanwezigopschool.nl, een initiatief van de partners van het thuiszittersoverleg, is vernieuwd. De site is de startpagina voor betrouwbare, praktische informatie...

Corona: mondkapjes in voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober het dringende advies mondkapjes te dragen. Dit advies gaat...

Scholen kunnen nieuwe stappen zetten om binnenklimaat te verbeteren

Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een...