AOb: ‘Schrap verplicht fysiek onderwijs examenkandidaten’

De verplichting dat examenleerlingen – en andere leerlingen in uitzonderingsgroepen – les blijven krijgen op school moet per direct worden geschrapt. Dat...

Thuiswerktips van een ervaringsdeskundige

Hoe houd je het thuisonderwijs draaglijk, voor je kinderen en voor jezelf? Sijbrand Balkema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, heeft...

Thuisonderwijs lastig? Deze ouders doen het permanent

Thuisonderwijs: Amerikaans, een noodoplossing, of een ver van je bedshow als ouder. Tot maart 2020, toen alle ouders van schoolgaande kinderen er...

Basisscholen en kinderopvang niet eerder open

Vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus is er geen ruimte om de basisscholen en...

Wijzingen per 1-1-2021 OCW

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Idee: leer leerlingen via kunst en erfgoed naar de samenleving kijken

Interactie, reuring en soms misschien ook ruzie. Semih Solmaz, vmbo-docent mens & maatschappij en geschiedenis in Ridderkerk, wil dat allemaal in zijn...

Testen met voorrang tijdens de lockdown

Na de kerstvakantie krijgen leerlingen in principe les op afstand. Een aantal groepen leerlingen komt wel naar school. Zoals eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen...

Naar school in de kerstvakantie ‘om hersenen warm te houden’

Schooldirecteur Bart Vervoort was opgelucht en blij toen hij vorige week hoorde dat zijn 'winteracademie' door mocht gaan van de gemeente. Het...

De gevolgen van falend onderwijs zullen nog voelbaar zijn als corona allang voorbij is

Scholen die het onderwijs voor groep 8 willen hervatten, geven blijk van verantwoordelijkheidsgevoel. Wellicht gaat een parlementaire enquêtecommissie...

Gratis lessen voor lockdownperiode

Voor de komende periode van afstandsonderwijs, in januari, biedt VOS/ABB aan álle scholen gratis digitaal lesmateriaal aan. Het zijn lessen over burgerschap,...