Eén op zes scholen kampt met lerarentekort

Hoewel de volledige heropening van de basisscholen over het algemeen goed verlopen is, kampen scholen met grote personeelstekorten. Volgens schoolleiders zijn meer...

Subsidieregeling watertappunten uitgebreid naar vo

Naast basisscholen kunnen komend schooljaar ook vo- en mbo-scholen subsidie aanvragen om een of twee watertappunten in hun schoolgebouw of op hun...

Coronacrisis: motor voor anders organiseren

De coronacrisis heeft laten zien dat onze sector zich razendsnel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Scholen hebben hun onderwijs op een andere...

Kerngroep onderzoekt mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters

Minister Slob van OCW wil nader verkennen hoe afstandsonderwijs kan worden ingezet voor leerlingen die gedurende een langere periode thuiszitten, en hoe...

Corona: 1,5 meter hoeft niet meer in primair onderwijs

De afstandsregel voor basisscholen wordt versoepeld: personeelsleden moesten tot nu toe zoveel mogelijk afstand houden van de leerlingen om het risico op...

Tips: Vijf manieren om in je les te differentiëren

Er zijn grofweg  vijf manieren waarop leerlingen van elkaar verschillen in leren. Wanneer je differentieert in de les kom je tegemoet aan...

Monitor Hybride onderwijs: wat nemen we mee van drie maanden onderwijs op afstand?

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden?...

Corona-coulance voorbij: na zomer weer handhaving leerplicht

Na de zomervakantie wordt de leerplicht weer gehandhaafd. De coulance die nog wordt betracht vanwege de coronacrisis is dan verleden tijd. Tenzij...

Extra middelen voor aanpak lerarentekort

Het kabinet investeert extra in de aanpak van het lerarentekort. Het ministerie van OCW kondigt in een Kamerbrief de uitwerking van de...

Verschillen middelbare scholen groeien in coronatijd, ouders vrezen achterstand

Middelbare scholen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus veel moeten improviseren. De manier waarop leerlingen les krijgen verschilt van school tot...