Oudste christelijke basisschool bestaat 175 jaar

De oudste christelijke basisschool in Nederland bestaat 175 jaar. Het gaat om basisschool De Klokkenberg in Nijmegen, die in 1844 door Justinus...

Beslisboom Verduurzaming scholen is vernieuwd

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is geactualiseerd. Deze Beslisboom helpt schoolbesturen een aanpak te kiezen voor de verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken...

Minister ziet geen ruimte voor noodpakket tegen werkdruk en tekorten

Minister Arie Slob (Onderwijs) komt niet met een noodpakket tegen werkdruk en tekorten in funderend onderwijs. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Kamerlid...

Onderzoek passend onderwijs onder schoolbesturen: uw input gevraagd

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen het stelsel van passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel...

Zij-instromers balen van onprofessionele schoolcultuur

Zij-instromers in het voortgezet onderwijs lopen nogal eens aan tegen wat zij beschouwen als een onprofessionele schoolcultuur. Dat zegt Lesley de Putter...

570 leerkrachten aan de slag vanuit plan Participatiefonds

Volgens het Participatiefonds zijn er per 15 juli 570 uitkeringsrechtigden die weer een baan hebben binnen het onderwijs. Het plan ‘1.000 leerkrachten...

Thema Kinderpostzegelweek: Dichtbij ieder kind

Op woensdag 25 september gaat de 71e Kinderpostzegelweek van start. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gaan langs de deuren langs de...

Je eerste klas, tips om het jaar succesvol te beginnen

Daar sta je dan met je diploma op zak en vol goede moed; voor het eerst zelfstandig voor de klas. Maar een...

Gezonde School-aanpak vernieuwd

Het programma Gezonde School heeft haar ‘Gezonde School-aanpak’ vernieuwd. De vernieuwde aanpak beschrijft in negen stappen wat scholen kunnen doen om een...

Wat is GymWijzer!

GymWijzer! is hét digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs PO en onderbouw VO wat op iedere computer, digibord, laptop, tablet en telefoon bekeken...