Nieuwe regeling devices voor onderwijs op afstand door corona

Het kabinet stelt opnieuw geld ter beschikking om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien....

Tweede Kamer debatteert over les burgerschap op scholen

De Tweede Kamer debatteert over hoe lessen over burgerschap gegeven moeten worden. Onderwijsminister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) komt met strengere...

Onderwijs in Nederland nog niet voor iedereen toegankelijk

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier onderzoek...

Lange wachttijden en bureaucratie voor extra ondersteuning van leerlingen

Leraren die extra ondersteuning voor leerlingen aanvragen moeten hier vaak maanden op wachten. Ook is de procedure een enorme bureaucratie. Dat blijkt...

Oproep van ministers: bij bedreiging altijd aangifte te doen

De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob roepen leraren en scholen op om aangifte te doen wanneer zij bedreigd of geïntimideerd...

AOb over cartoon-affaire: ‘Blijf af van onze docenten’

“Van onze mensen blijf je af. Leraren doen gewoon hun werk, en daar hoort bij dat je praat over wat er in...

ResearchED, NRO en PO-Raad brengen onderzoek en onderwijs samen

Hoe zorg je ervoor dat onderwijsonderzoek in de klas terechtkomt? Op de onlinebijeenkomsten ‘Ontmoet een onderzoeker’ kunnen leraren en onderzoekers elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De serie bijeenkomsten wordt georganiseerd door researchED Nederland in...

Ouders pleiten voor betere aansluiting tussen opvang en school

Ruim de helft van de ouders zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door...

Op coronaroutekaart komt geen info over sluiting scholen

De Tweede Kamer vindt het niet nodig om in de routekaart coronamaatregelen van de rijksoverheid op te nemen onder welke omstandigheden scholen dicht zouden...

Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt

Het kabinet heeft tijdens het persmoment op 27 oktober 2020 duidelijk gemaakt dat de situatie rond covid-19 nog verre van geruststellend is....