Schrappen centraal examen verandert uitslag bij 8% van examens

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent op basis van gegevens uit 2019 dat het schrappen van het centraal examen voor 8% van...

Tips: Reflectiegesprekken voeren

Het voeren van een reflectiegesprek waarin een leerling samen met jou reflecteert op zijn proces tijdens de uitvoering van een thema is...

Schrappen eindtoets vergroot kansenongelijkheid

Dat de eindtoets dit jaar niet is afgenomen, kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, schrijft het CPB. Nieuw is deze kennis niet....

Bonden stemmen in met uitwerking nieuwe pensioenstelsel

Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken om het pensioenstelsel te vernieuwen. “Met de nieuwe regels...

Kwart middelbare scholen vraagt geld om leerachterstanden weg te werken

Bijna een kwart van de middelbare scholen heeft subsidie aangevraagd om leerachterstanden weg te werken die door corona zijn ontstaan. Scholen vroegen...

Scholen kunnen aan de slag met de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle subsidieaanvragen die vo-scholen hebben ingediend voor de eerste tranche van de Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zijn toegekend. Deze scholen hebben daarmee...

Taskforce moet aanpak lerarentekort verstevigen

Er komt een landelijke taskforce om de aanpak van het lerarentekort te verstevigen. Ook moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder...

Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’ beschikbaar

Aanvullend op het deze week gepubliceerde protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het...

Vergadertips

Op scholen wordt vaak veel vergaderd. In dit artikel vind je vergadertips. Hoe vergader je efficiënt en effectief, zodat je daarna weer lekker...

Onderwijs maakt grote stappen rondom aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het onderwijs zet grote stappen om te bevorderen dat binnen de sector huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter worden gesignaleerd en...