Oproep aan politiek: zorg voor goede digibasis op school

0
273

Hoe zorgen we dat iedere school een snelle, stabiele en veilige internetverbinding heeft? Dit is een van de vragen waarover de Tweede Kamer woensdag spreekt in een Algemeen Overleg over onderwijs en leermiddelen. De PO-Raad en VO-raad roepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ICT en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

Met hulp van ICT kunnen leerlingen makkelijker op hun eigen niveau leren en hun talenten ontplooien. Ook kunnen leraren eenvoudiger de voortgang van leerlingen volgen en kunnen zij meer rendement halen uit de lesuren. Steeds meer scholen gebruiken daarom digitale leermiddelen en vanaf dit jaar kunnen scholen er ook voor kiezen om een adaptieve digitale eindtoets af te nemen in plaats van een papieren versie. Zowel de sector zelf als de overheid hebben een verantwoordelijkheid om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, vindt de PO-Raad.

Om de kwaliteit van het onderwijs met behulp van ICT te kunnen verbeteren, is een veilige en toekomstbestendige internetverbinding essentieel. Zo’n verbinding is nog lang niet op iedere school vanzelfsprekend. Omdat het voor individuele scholen vaak onbetaalbaar is om dit zelf te regelen, vragen de sectorraden in een brief aan de Kamer om een opstartsubsidie van circa 37,5 miljoen euro voor de onlangs door schoolbesturen opgerichte inkoopcoöperatie SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland). SIVON wil deze internetverbinding voor het hele funderend onderwijs organiseren, maar loopt aan tegen hoge opstartkosten. Daarnaast zorgt SIVON ook voor het bundelen van de vraag naar ICT-diensten voor het onderwijs. Dit levert inkoopvoordelen op voor scholen. Met SIVON laten schoolbesturen zien dat zij ook hún verantwoordelijkheid nemen om te investeren in ICT-diensten en leermiddelen.
Onderzoek van adviesbureau Berenschot, in opdracht van minister Arie Slob (Onderwijs) onderschrijft het pleidooi voor een subsidie. Zonder een bijdrage in de opstartkosten is een inkoopcoöperatie voor het funderend onderwijs niet haalbaar en daarmee is een subsidie van de overheid dan ook ‘logisch’ aldus Berenschot. Ook het hoger onderwijs kent een dergelijke, gesubsidieerde, voorziening (SURF).

Minister Slob erkent weliswaar de toegevoegde waarde van SIVON, hij vindt dat schoolbesturen de kosten hiervoor zelf moeten betalen vanuit het budget dat zij krijgen voor vaste lasten, de zogenoemde materiele instandhouding. Probleem is echter dat dit budget al jaren enkele honderden miljoenen euro’s tekort schiet, zo becijferde Berenschot(in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) al eerder. Slob verwijst verder naar de subsidieregeling Snel internet waarmee scholen een bijdrage in de kosten kunnen krijgen voor de aanleg van internet. Eerder beschouwde de PO-Raad deze regeling als een ‘druppel op de gloeiende plaat’.

Ook de Onderwijsraad pleit ervoor dat de overheid meer verantwoordelijkheid neemt voor de inzet van ICT in het onderwijs. In het rapport ‘Doordacht Digitaal’ stelt de raad dat de digitalisering van het onderwijs een dringende impuls nodig heeft. Ook kent het rapport een aantal belangrijke aanbevelingen voor de overheid: garandeer de juiste randvoorwaarden voor digitalisering, overzie de kosten van digitalisering, herzie waar nodig de begroting en vergroot het eigenaarschap in het onderwijsveld.