Enquete: Nieuwe Huis voor Klokkenluiders

0
596

Melden van misstanden?

Misstanden in organisaties komen bijna dagelijks in media aan de orde. Een paar weken geleden opende Trouw met de #metoo campagne en het onderzoek naar ongewenst gedrag op het Binnenhof.

Ook voor scholen zijn misstanden niet onbekend. Even verderop in dezelfde krant een artikel van een moeder van de veelbesproken VMBO in Maastricht. Zij maakte al anderhalf jaar geleden bij schoolleiding én inspectie het lage kwaliteitsniveau van de betreffende school aanhangig.

In de NRC argumenteerde een oud leraar wat langer geleden dat de misstanden op twee Maastrichtse vmbo-scholen rond de kwestie van de niet uitgereikte diploma’s onder andere een gevolg zijn van bezuinigingen en het afschuiven van verantwoordelijkheden naar raden en besturen.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016 is een klokkenluidersregeling met duidelijk proces om misstanden te melden, verplicht. De uitvoering van deze wet is tegenwoordig een zelfstandig bestuursorgaan namelijk het Huis voor klokkenluiders. Werknemers met een vermoeden van een misstand kunnen daar een melding doen of advies vragen. De wet biedt bescherming aan degene die de melding doet. Momenteel is er in Den Haag discussie over deze wet over door wie en hoe te handhaven. Net als over de breedte van de bescherming. Is het voldoende dat die op werknemers betrekking heeft?

Wij zijn nieuwsgierig na het lezen van de actualiteit, naar uw mening. Is het melden van misstanden bij uw school voldoende concreet en herkenbaar?

Enquete invullen