Eerste Kamer neemt wetsvoorstel diploma pro/vso aan

0
433

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel schooldiploma pro/vso goedgekeurd. Alle geslaagde leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen vanaf schooljaar 2021-2022 een schooldiploma en bijbehorend portfolio.

Dit wetsvoorstel regelt ook dat geslaagde leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding een schooldiploma met portfolio ontvangen. Hierbij wordt aangesloten bij de behoefte aan een eenduidige vorm van erkenning voor deze groep leerlingen. Deze leerlingen mogen ook trots zijn op hun diploma.

Links:

Wetsvoorstel schooldiploma pro/vso

Vertrouwen in de toekomst

Dit wetsvoorstel is een voortvloeisel van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III.

Bron: AVS.nl