De Complete Les – digitale ondersteuning voor de docent

0
2101

‘Het gebruik van De Complete Les brengt echt beweging in mijn lessen. Het programma zorgt ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn bij de les.’
Koos Blom, docent biologie

Voor docenten is een professionele les-app ontwikkeld waarbij de onderwijstheorie direct in de praktijk toepasbaar is. Het helpt docenten om in de lesvoorbereiding alle belangrijke elementen van een les mee te nemen. Lesdoelen, activerende werkvormen, de complete instructie, samenwerkend leren en de evaluatie, alles is beschikbaar in De Complete Les. Het kan tot een grote vermindering van de werkdruk bij de docent leiden. De docent is door de app organisatorisch klaar voor de les, alle lessen worden opgeslagen en kunnen bij parallelklassen weer gebruikt worden of een schooljaar later. De tijdsinvestering, die nodig is voor de lesvoorbereiding, gaat hierdoor niet verloren.

Structuur.
De meeste leerlingen hebben behoefte aan structuur en een herkenbare lesopbouw. Door De Complete Les creëert de docent meer rust  en duidelijkheid voor de leerlingen. Leerlingen zien wat ze gaan leren,  wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen. De feedback van leerlingen op de app is positief.

De 5 rollen.
De vormgeving van het programma is gebaseerd op de vijf rollen van de docent, de  uitleg volgens de volledige instructie, een handige hulp voor klassenmanagement en de didactiek van vele activerende werkvormen. Groepswerk wordt georganiseerd door een groepsgenerator.

Grip op de groep.
De Complete Les is een zeer bruikbare app voor docenten die grip op de groep willen hebben. De app zorgt voor voorspelbaarheid en optimale structuur. Deze elementen zijn effectief voor alle leerlingen en in het bijzonder voor leerlingen met een speciale aanpak.

Leerlingen.
Uit een visitatierapport komt naar voren  dat leerlingen De Complete Les als prettig ervaren: die biedt overzicht en “je weet precies wat je moet doen”.

Martie Slooter.
Volgens de auteur van de 5 rollen zorgt de visuele ondersteuning ervoor dat de leerlingen houvast krijgen, de heldere structuur gaan herkennen en sneller en op de juiste manier in de leermodus komen. De app is een goede aanvulling op wat de leraar van de toekomst aan digitale ondersteuning nodig heeft, gebaseerd op alle elementen die effectief blijken te zijn. De kwaliteit van de les neemt toe, de leerlingen worden gemotiveerd.

Kortom: Voor de lespraktijk zijn vele onderwijstheorieën in een gebruiksvriendelijk en digitaal programma samengevoegd.