Onderzoek TNO: aanpak werkdruk in PO succesvol

  0
  424

  De werkstresspreventie-aanpak van Arbeidsmarktplatform PO ‘Samenwerken aan werkdruk’ is succesvol volgens een wetenschappelijk artikel van onderzoeksbureau TNO. ‘Samenwerken aan werkdruk’ is een pilot van Arbeidsmarktplatform PO in samenwerking met TNO.

  Deze pilot, waar vijf scholen aan mee deden, ging van start in 2016. TNO heeft verdiepend wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de hand van de geanonimiseerde dataset of deze aanpak daadwerkelijk de werkstress heeft verminderd en de baantevredenheid heeft verhoogd bij de medewerkers van deze scholen. Dat blijkt wel degelijk het geval te zijn.

  De aanpak van de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ bestaat uit vijf stappen:

  1. Op schoolniveau bespreken welke signalen voor werkdruk er zijn.
  2. De veroorzakers van werkdruk in kaart brengen en analyseren.
  3. Met alle collega’s samen oplossingen formuleren voor de belangrijkste oorzaken van werkdruk.
  4. De scholen gaan zelf aan de slag met de door hen geformuleerde maatregelen.
  5. De resultaten van de aanpak in beeld brengen.

  Bij alle scholen die de stresspreventie-aanpak hadden geïmplementeerd, zijn de werkstress verminderd en de baantevredenheid toegenomen. De onderzoekers benadrukken het belang van communicatie over de aanpak als onderdeel van de implementatie. Een goede communicatie zorgt er namelijk voor dat de aanpak meer effect heeft op de autonomie en de baantevredenheid van medewerkers in het po.

  Verschillende scholen, verschillende maatregelen

  Per school zag het werkplan er anders uit. Iedere pilot-school koos acties, nauwkeurig afgestemd op de kenmerken van de school en de wensen van de collega’s over de aanpak van de werkdruk. Voorbeelden van de maatregelen die de vijf pilotscholen hebben ingevoerd: anders omgaan met tienminutengesprekken en nakijkwerk, omgaan met ongewenst gedrag en het bieden van sociale steun (zie whitepaper).

  Werkbelevingsmonitor po

  Arbeidsmarktplatform po ontwikkelt samen met Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) en onderzoeksbureau Kantell de werkbelevingsmonitor po, een onderzoekstool waarmee je inzicht krijgt in de totaalbeleving van jouw medewerkers. De werkbelevingsmonitor geeft rapportages op verschillende niveaus: team, school, schoolbestuur en sector. Vanaf september start de pilot en kunnen de eerste scholen aan de slag met de werkbelevingsmonitor. Meedoen is gemakkelijk en kosteloos.