Onderwijsbond wil deel begrotingsoverschot naar verbetering onderwijs

  0
  453

  De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het kabinet een deel van het begrotingsoverschot (11 miljard euro) moet investeren in het onderwijs, om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de werkdruk bij docenten te verlagen. “Het is voor docenten soms amper vol te houden om in het onderwijs te blijven werken”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen tegen NU.nl.

  Volgens Verheggen worden de problemen in het onderwijs steeds beter zichtbaar, bijvoorbeeld door een groeiend lerarentekort. Daardoor zien sommige scholen zich genoodzaakt om een vierdaagse schoolweek in te voeren of onbevoegde docenten voor de klas te zetten.

  Maar van onderwijs is in dat laatste geval geen sprake, vindt Verheggen. “Als kinderen om 8.30 uur het schoolgebouw in gaan en dat om 15.00 uur verlaten, denkt iedereen dat ze onderwijs hebben gehad. Maar dat is niet zo als er veertig kinderen in een klas zitten vanwege samengevoegde klassen of als er een niet bevoegde leraar voor de groep staat om de boel rustig te houden.”

  “We hebben gigantische tekorten”, vervolgt Verheggen. “Als het salaris omhoog gaat en de werkdruk naar beneden, dan is docent zijn een aantrekkelijk beroep waar mensen voor willen kiezen. Maar misschien nog wel belangrijker: het is dan ook vol te houden om in het onderwijs te werken. Van alle sectoren zijn er in het onderwijs de meeste burn-outs. Dat gegeven zou eigenlijk al voldoende moeten zijn om je als minister achter de oren te krabben en te zeggen: ‘Hier gaat iets niet goed.'”


  Begrotingsoverschot is 11 miljard euro

  Woensdag wordt tijdens de zogeheten Verantwoordingsdag door minister Wopke Hoekstra (Financiën) bekendgemaakt dat Nederland in 2018 een begrotingsoverschot had. Eerder becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat dit overschot 11 miljard euro bedraagt.

  Van die 11 miljard euro moet volgens de AOb 4 miljard euro worden toegevoegd aan de ruim 40 miljard euro die al jaarlijks aan het onderwijs wordt besteed. Dat bedrag hoeft volgens Verheggen niet direct beschikbaar te komen, maar zou moeten worden verspreid over drie tot vier jaar.

  “Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen behouden, is overal extra geld nodig”, zegt Verheggen. “Van het primair onderwijs tot het universitair onderwijs. En als je het echt goed wil aanpakken, is die 4 miljard extra uiteindelijk structureel nodig.”

  Volgens minister Slob komt er geen extra geld beschikbaar

  Het is niet voor het eerst dat de AOb roept dat er extra geld naar het onderwijs moet om de kwaliteit te behouden. Eerder dit jaar deed de vakbond dat ook al tijdens een staking op het Haagse Malieveld, waar tienduizenden docenten aan meededen.

  Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) maakte toen duidelijk dat er nog geen extra geld beschikbaar zou komen voor het onderwijs. “In financiële zin doen we al veel. Dit is het geld dat we hebben”, zei hij. “Het onderwijs is de sector waarin het kabinet het meeste investeert.”


  ‘De minister wil vooral geen extra geld uitgeven’

  Nu er inmiddels sprake is van een begrotingsoverschot kan Verheggen naar eigen zeggen niet meer leven met die uitleg. “Geen geld hebben is vooral: geen geld willen uitgeven. Daar maken we heel groot bezwaar tegen, want het betekent dat onze leerlingen en studenten niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.”

  “Natuurlijk zijn we blij met de investeringen van de minister”, zegt Verheggen. “Maar je kunt na die investeringen niet zeggen: dan moet je je mond houden voor de rest van de kabinetsperiode. Als je hebt geïnvesteerd en je hebt nog niet bereikt wat je wilde, dan moet je toch meer doen?”

  In april concludeerde de Inspectie van het Onderwijs ook al dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs afneemt door het lerarentekort. Er is volgens de inspectie sprake van haarscheurtjes, die zich “dreigen te verdiepen”.


  Schoolbesturen moeten ook samenwerken

  De inspectie zei toen eveneens dat schoolbesturen ook een rol kunnen spelen bij het terugdringen van het lerarentekort. Zo zouden de besturen kunnen samenwerken bij het werven van docenten. Daar sluit Verheggen zich bij aan. “Dat scholen vacatures zelfstandig proberen op te vullen terwijl ze dat veel beter gezamenlijk kunnen doen, is natuurlijk te gek voor woorden. Daar ligt ook een taak voor scholen zelf.”

  Toch is extra geld vanuit het kabinet volgens haar het belangrijkste om de kwaliteit van het onderwijs te behouden. “Het klinkt heel aanmatigend, maar uiteindelijk begint alles bij het onderwijs. De maatschappij wordt niet gelukkig als het onderwijs slecht is. Het is niet voor niks dat de overheid zich ongelooflijk mooie doelen stelt als het gaat om onderwijs. Het blijft vooralsnog bij woorden, je moet dan ook de daad bij het woord voegen.”