Cao primair onderwijs met twee maanden verlengd

  0
  1048

  CNV Onderwijs heeft met de PO-Raad en de andere vakbonden afgesproken de cao primair onderwijs met twee maanden te verlengen. Onderdeel van deze verlenging is een eenmalige extra toelage van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris in 2020 op de loonstrook in december. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering die ook in december wordt uitbetaald. De extra toelage is mogelijk doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de CAO PO 2019-2020.

  Het is goed dat de al eerder gemaakte afspraak om €16,5 miljoen te investeren in de beloning van leraren in het VSO (die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs) wordt verzilverd. Deze leraren ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage. CNV Onderwijs ziet dat als een eerste stap voor een betere beloning en waardering van al het personeel in het VSO.

  Afspraak opnieuw vastgelegd

  In de lopende cao primair onderwijs is vastgelegd dat functies van onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden worden geactualiseerd. Dat proces is door de coronacrisis en al het extra werk dat dit heeft opgeleverd in het onderwijs, verlengd van 1 augustus 2020 naar 1 november 2020. De beloningsconsequentie van het herwaarderingsproces wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd. In het onderhandelaarsakkoord van de verlengde cao voor 2019-2020 is deze afspraak opnieuw vastgelegd.

  Loonkloof

  Hoewel het mooi is dat het nu beschikbare geld op korte termijn naar de medewerkers van de sector gaat, zijn daarmee de structurele problemen van de sector niet opgelost. De loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht, de werkdruk is nog te hoog en er zijn forse investeringen nodig om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau te houden. CNV Onderwijs zal zich hier met de gesprekken over de CAO PO 2021 op gaan richten.

  Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bonden. Zij kunnen tot vrijdag 6 november hun stem uitbrengen over het bereikte resultaat.