Cao-lonen in onderwijs stijgen het sterkst

  1
  8980
  De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2018 gestegen met 2,2 procent. De loonstijging bleef boven de stijging van de consumentenprijzen van 2,0 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

  De loonstijging in het derde kwartaal van 2018 ligt ruim boven de piek in 2016, en is de grootste stijging na 2009. In 2016 kwam de gemiddelde toename uit op 1,8 procent. Een verschil met de situatie van het afgelopen kwartaal is dat de ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2016 aanzienlijk lager lag.

  Cao-lonen bij de overheid hoger

  De lonen bij de overheid stegen in het derde kwartaal het meest (2,9 procent). Dit komt voornamelijk door afgesloten cao’s in het onderwijs en het openbaar bestuur, waarin een hogere loonontwikkeling is afgesproken. In 2017 stegen de lonen bij de overheid met 0,6 procent.
  In de particuliere sector was de stijging 2,1 procent en in de gesubsidieerde sector 1,5 procent.

  Lonen nemen toe in het onderwijs

  Op het niveau van de bedrijfstakken namen de lonen in het onderwijs het meest toe, namelijk met 3,2 procent. Dit komt voornamelijk door de loonafspraken in de grote onderwijscao’s. Voor de leraren die vallen onder de cao van het primair onderwijs is bijvoorbeeld het salarisverschil verkleind met docenten in het voortgezet onderwijs. In de cao van het primair onderwijs is het salaris van het onderwijzend personeel meer verhoogd dan dat van het ondersteunend personeel.

  In de financiële dienstverlening stegen de lonen het minst (1,2 procent). Bij de bedrijfstak energievoorziening zijn geen ontwikkelingen bekend, omdat voor productie- en leveringsbedrijven een nieuw akkoord uitblijft.

  Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2018 is gebaseerd op 86 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.

  1 Reactie