Bij helft MR’s in voortgezet onderwijs geen verkiezingen

De helft van de MR-leden in het voortgezet onderwijs (vo) is zonder verkiezingen lid geworden van de medezeggenschapsraad (MR). Dat blijkt uit...

‘Scholen krijgen te weinig tijd om coronamiljarden uit te geven’

Hoe kunnen scholen de coronaschade beperken en de achterstanden wegwerken die leerlingen door de lockdowns hebben opgelopen? Dat is de vraag waar...

Onderwijsminister Arie Slob: de Verklaring Omtrent Gedrag voor het onderwijs moet op de schop

Demissionair minister Arie Slob wil de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanscherpen voor het onderwijs. Dit moet de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag...

Verlenging inhaal- en ondersteuningsprogramma (IOP) en regeling Extra hulp voor de klas

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft OCW deze week de verlenging van de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma gepubliceerd. De...

14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs krijgen vanaf deze week zelftests geleverd om coronabesmettingen bij leraren en ander onderwijspersoneel in...

OCW informeert scholen over inzet corona-sneltesten – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft alle scholen en schoolbesturen twee aparte brieven gestuurd over de inzet van corona-sneltesten. Er is een brief...

Juist ‘zwakkere’ scholen hebben moeite met goed plan voor 8,5 miljard

Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de achterstanden op scholen weer in te lopen na de coronacrisis. Volgens de...

Monitor hybride onderwijs: hogere motivatie leerlingen bij actieve online les

In de periode van thuisonderwijs hebben docenten, schoolleiders en leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en ouders de opbrengsten van hybride onderwijs...

Bijna alle po- en vo-schoolterreinen rookvrij

Middelbaar beroeps onderwijs | Primair onderwijs | Voortgezet onderwijs In 2020 is 98 procent van de po-scholen rookvrij. Bij...

Schoolleiders: coronaregels in de klas nauwelijks werkbaar

Het naleven van de coronaregels in de klas is nauwelijks werkbaar. Dat blijkt uit een peiling onder basisschooldirecteuren, van wie ruim 40...

Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs te laag

Goed kunnen schrijven is voorwaardelijk om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het ontwikkelen van schrijfvaardigheid is bovendien van...

Politieke partijen beloven onderwijs miljarden extra

De meeste partijen willen na de verkiezingen miljarden uittrekken voor onderwijs, maar niet allemaal. De VVD - grootste partij in de Tweede...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel diploma pro/vso aan

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel schooldiploma pro/vso goedgekeurd. Alle geslaagde leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen vanaf...

Eindelijk krijgen we een smak geld, maar de jubelstemming ontbreekt

Zoiets is er nu aan de hand in onderwijsland. Na jarenlange stakingen en demonstraties met nauwelijks resultaat, krijgen we nu eindelijk een...

Scholen gingen tijdens de lockdown massaal met Google in zee: win dan je privacy...

De coronasluitingen hebben scholen in de netten van Google gedreven en nu zijn ze er lelijk in verstrikt geraakt. Overleg lijkt de...

8,5 miljard euro om corona-achterstanden in onderwijs weg te werken

Studenten betalen het komend studiejaar de helft van het college- of lesgeld. Dat is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet...

Maak mediagebruik kind bespreekbaar

Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar gepubliceerd Veel ouders twijfelen aan de mediavaardigheden van hun kinderen. Met name aan...

Opnemen pensioenbedrag in één keer uitgesteld tot 1 januari 2023

Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het naar voren halen van een aantal maatregelen uit het Pensioenakkoord. Eén...

Bedrijven, horeca en scholen mogen ongevaccineerde mensen weigeren

De huidige wetgeving maakt het voor instellingen en bedrijven mogelijk om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten...

Examens vso gaan door, leerlingen mogen één vak met onvoldoende wegstrepen

De examens voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan door. Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt het belangrijk dat het objectieve...

Met je puber in één huis in coronatijd: zo houden ouders het hoofd koel

Hoor jij al wanhopige geluiden van ouders in je netwerk? De huidige regels gaan misschien versoepelen, maar worden misschien ook onduidelijker. Wat...

Kabinet: jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten in sporthal of buurthuis

Het kabinet wil dat jongeren elkaar op korte termijn weer fysiek kunnen ontmoeten. Dat zei staatssecretaris Blokhuis na afloop van de ministerraad....

Maatschappelijke diensttijd voor 400 leerlingen

Roosendaal voert samen met scholengroep Tongerlo, het Jan Tinbergen College en WijZijn Traverse Groep een vrijwillige maatschappelijke diensttijd in. De komende twee...

‘Verspreid naar school’ tool helpt basisscholen met coronaproof lesschema

Roosteraars op basisscholen kunnen vanaf nu gebruikmaken van een tool die het effect van het spreiden van lestijden voor ouders met meerdere...

Inspectie: Resultaten eindtoets 2021 tellen niet mee bij beoordeling scholen

De onderwijsresultaten van dit schooljaar worden niet gebruikt bij het vormen van een oordeel over scholen, volgend jaar. Dat maakte de Onderwijsinspectie...

Populair