‘Docenten onder druk om cijfers schoolexamens op te hogen’

De resultaten van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs, die in deze tijd van het jaar plaatsvinden, vallen door corona behoorlijk tegen....

Op twee derde middelbare scholen lesuitval door corona

Begin november had 65 procent van de middelbare scholen last van lesuitval door corona. Gemiddeld viel 10 procent van de lessen uit....

Scholen gewoon open na kerstvakantie

Rond de feestdagen gaan de scholen zoals elk jaar gewoon twee weken dicht, en niet langer. Het kabinet overwoog om de scholen...

Zo maakt gamen jongeren socialer

Door tegen elkaar te strijden in een computerspel ontstaat een hechtere vriendschapsband. Gamen maakt je dus socialer. NEMO Kennislink zet de belangrijkste...

Beperkt aantal scholen gesloten

In november zijn vanwege corona-besmettingen 40 vestigingen van middelbare scholen tijdelijk gesloten. Dat is 2,4 procent van de 1.653 vestigingen. Van de...

Pensioenpremie 2021 stijgt flink maar minder dan verwacht

De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt per 1 januari 2021 met 1 procentpunt van 24,9% naar 25,9%....

Opletten thuis (en op werk en op school): dit zijn de plekken waar de...

Een dikke zes weken in een gedeeltelijke lockdown en toch nog dagelijks vele duizenden nieuwe besmettingen: het schiet nog niet echt op.  Op...

Middelbare scholen worstelen met afweging: wanneer ga je dicht?

Wat doe je als directeur van een middelbare school bij een corona-uitbraak? Stuur je een klas naar huis? De hele bovenbouw? Of...

Staat er in 2035 een leraar voor de klas, of een robot?

Hoe ver reikt de digitalisering in de klas, vragen leerkrachten zich af. Zijn zij straks nog wel nodig?

Minister Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor devices

Minister Arie Slob (Onderwijs) stelt nogmaals 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices in de strijd tegen onderwijsachterstanden tijdens de coronacrisis. Besturen kunnen tot 15 december a.s. een...

‘Meer testen op scholen om R onder 1 te houden’

Om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen, zou er een andere aanpak moeten worden gekozen voor scholen. Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning stelt...

Quarantaines en angst onder leraren zorgen dat scholen moeten schipperen

Leraren die de koffiekamer niet meer in durven, soms zit er maar een handvol kinderen in een lokaal of moet zelfs een...

Kinderen steeds gelukkiger, maar niet allemaal

Gemiddeld genomen ervaren Nederlandse kinderen een steeds hogere kwaliteit van leven. Maar er zijn ook factoren die het levensgeluk van kinderen negatief...

Betere samenwerking tussen school en Veilig Thuis bij kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex probleem. Naar schatting hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat is gemiddeld één kind per...

Onderzoek: digitale vaardigheden sleutelrol bij leren, meedoen en kansen benutten

Uit 110 studies in 64 landen blijkt dat digitale vaardigheden een sleutelrol spelen bij het leren, het participeren en het benutten van...

Coronabesmettingen op school of kinderopvang 6,3%

Van het aantal coronagevallen waarvan bekend is waar de besmetting plaatshad, heeft 6,3% betrekking op scholen of kinderopvang. De meeste besmettingen vinden...

D66: Vul leerplichtwet aan met ‘leerrecht’

De leerplichtwet moet worden aangevuld met een ‘leerrecht’. Dat moet voorkomen dat leerlingen nodeloos thuiszitten, omdat zij niet terechtkunnen in het passend...

Stappen om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden mogen ambitieuzer

Minister Arie Slob (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd  over de maatregelen die zij nemen om zorg en...

Werkgevers akkoord met verlenging cao

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020.

Maandelijks onderzoek naar effecten van coronavirus op onderwijs

In opdracht van het ministerie van onderwijs start vanaf 16 november een peilingsonderzoek naar de gevolgen van covid-19 voor het primair en...

Nieuwe regeling devices voor onderwijs op afstand door corona

Het kabinet stelt opnieuw geld ter beschikking om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien....

Tweede Kamer debatteert over les burgerschap op scholen

De Tweede Kamer debatteert over hoe lessen over burgerschap gegeven moeten worden. Onderwijsminister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) komt met strengere...

Onderwijs in Nederland nog niet voor iedereen toegankelijk

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier onderzoek...

Lange wachttijden en bureaucratie voor extra ondersteuning van leerlingen

Leraren die extra ondersteuning voor leerlingen aanvragen moeten hier vaak maanden op wachten. Ook is de procedure een enorme bureaucratie. Dat blijkt...

Oproep van ministers: bij bedreiging altijd aangifte te doen

De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob roepen leraren en scholen op om aangifte te doen wanneer zij bedreigd of geïntimideerd...

Populair