Tweede Kamer debatteert over les burgerschap op scholen

De Tweede Kamer debatteert over hoe lessen over burgerschap gegeven moeten worden. Onderwijsminister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) komt met strengere...

Onderwijs in Nederland nog niet voor iedereen toegankelijk

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier onderzoek...

Lange wachttijden en bureaucratie voor extra ondersteuning van leerlingen

Leraren die extra ondersteuning voor leerlingen aanvragen moeten hier vaak maanden op wachten. Ook is de procedure een enorme bureaucratie. Dat blijkt...

Oproep van ministers: bij bedreiging altijd aangifte te doen

De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob roepen leraren en scholen op om aangifte te doen wanneer zij bedreigd of geïntimideerd...

AOb over cartoon-affaire: ‘Blijf af van onze docenten’

“Van onze mensen blijf je af. Leraren doen gewoon hun werk, en daar hoort bij dat je praat over wat er in...

ResearchED, NRO en PO-Raad brengen onderzoek en onderwijs samen

Hoe zorg je ervoor dat onderwijsonderzoek in de klas terechtkomt? Op de onlinebijeenkomsten ‘Ontmoet een onderzoeker’ kunnen leraren en onderzoekers elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De serie bijeenkomsten wordt georganiseerd door researchED Nederland in...

Ouders pleiten voor betere aansluiting tussen opvang en school

Ruim de helft van de ouders zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door...

Op coronaroutekaart komt geen info over sluiting scholen

De Tweede Kamer vindt het niet nodig om in de routekaart coronamaatregelen van de rijksoverheid op te nemen onder welke omstandigheden scholen dicht zouden...

Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt

Het kabinet heeft tijdens het persmoment op 27 oktober 2020 duidelijk gemaakt dat de situatie rond covid-19 nog verre van geruststellend is....

Tekst onthoud je beter op muziek

Mensen kunnen tekst beter onthouden op muziek, zo blijkt uit onderzoek van de gepromoveerde leerkracht Yke Schotanus. Vooral het talenonderwijs kan hiervan...

Kinderarts en OMT-lid: sluiten scholen is funest voor kinderen

De druk op de ziekenhuizen blijft toenemen, de besmettingen blijven toenemen. En dus is de kans groot dat de huidige gedeeltelijke lockdown een strengere...

Lesuitval door corona: ‘Elke keer als de telefoon gaat schrik ik’

Juffen en meesters die wachten op een testuitslag, klassen die naar huis gestuurd worden en een steeds hogere werkdruk bij leraren en...

Een complete lockdown, wat zou dat betekenen voor jou?

Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen, vrijdag meldde het RIVM 10.007 nieuwe positieve coronatests. In zestien Nederlandse veiligheidsregio's is de coronasituatie 'zeer ernstig'...

Toelage voor leraren voortgezet speciaal onderwijs

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een toelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met het...

Kwaliteit leermotivatie in coronatijd onderzocht

De motivatie actief mee te doen in online lessen, ijverig te leren en de leermotivatie is lager in de havo-/vwo-bovenbouwklassen dan bij...

Ook op scholen zijn er steeds meer corona-meningen

Coronabesmettingen Leraren, scholieren én ouders denken allemaal anders over de corona-maatregelen. Scholen worstelen ermee. „De maatschappij wordt weerspiegeld in de school.”

Pilot Utrechtse basisscholen moet jeugd leren over drugscriminaliteit

In groep 7 en 8 van de Ariënsschool in Hoograven en de Maaspleinschool in Rivierenwijk in Utrecht is vrijdag de pilot van...

Lerarenopleidingen flexibeler met meer oog voor ervaring en meer vrijstellingen

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Het hoofddoel is...

Inspectie stelt toezichtvisie op afstandsonderwijs op

De Inspectie van het Onderwijs stelt, in overleg met het onderwijsveld, een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. De definitieve versies van de toezichtinstrumenten...

Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van OCW en onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk...

Spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen

Het sponsorconvenant voor het po en vo is vernieuwd. De afspraken in het sponsorconvenant zijn er om scholen te helpen bij het...

‘We moeten ervoor waken dat we coronamoe worden’

Begin vorige week maakte premier Rutte strengere coronamaatregelen bekend. Later in de week kwam daar nog een dringend advies bij om mondkapjes...

Ouder personeel komt vaker langdurig thuis te zitten

Steeds meer oudere medewerkers in het basisonderwijs komen thuis te zitten vanwege langdurige ziekte of werkloosheid. Dat blijkt uit de nieuwste analyse...

Oproep: onderzoek Schoolaanpak gezondheid en welzijn

Wat doen scholen in Nederland rondom leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen? Met hulp van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs...

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in...

Populair