‘Als we gepersonaliseerd onderwijs op afstand kunnen geven, waarom dan ook niet in de...

Leren op afstand tijdens de coronacrisis. Hoe ga je daar als school mee om? Basisschool Cascade uit Voorburg greep de situatie aan...

1 augustus alle scholen rookvrij: ‘Ons doel is een rookvrije generatie in 2040’

Vanaf 1 augustus moeten scholen, kennisinstellingen en universiteiten wettelijk verplicht rookvrij zijn. De een is daar allang klaar voor, bij de ander...

Ook mondelinge examens voor Staatsexamens vo afgerond

Zaterdag 1 augustus was de laatste dag dat er mondelinge examens voor kandidaten van de Staatsexamens vo zijn afgenomen. Het College voor...

Toch geen verzuimmelding bij afwezigheid begin schooljaar door thuisquarantaine

Scholen hoeven anders dan eerder gemeld toch geen verzuimmelding te doen wanneer een leerling afwezig is bij de start van het schooljaar...

Techniek moet bij online onderwijs beter

Scholieren hebben behoefte aan betere technologie bij het volgen van online lessen. Er is ruimte voor tal van verbeteringen. Veel scholieren hebben...

De lerarenbeurs is op

Het plafond van de lerarenbeurs is bereikt. Er zat dit jaar minder geld in de pot. En dat geld was - waarschijnlijk...

Meedoen met de Nationale Kraanwaterdag 23 september?

Op 23 september is het Nationale Kraanwaterdag. Basisscholen worden deze dag uitgenodigd om aandacht te besteden aan kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser....

Piketpaaltjes voor online onderwijs

De coronacrisis heeft de digitale vaardigheden van docenten verbeterd. Lessen uit deze noodoplossing moeten verzilverd worden in een goede optiek op online...

Helft havisten en vwo’ers zegt achter te lopen met schoolwerk

Meer dan de helft van de havisten en vwo’ers zegt achter te lopen met hun schoolwerk. De leerlingen vonden het lastig om...

PO-Raad: Nu keuzes maken voor de toekomst van ons onderwijs

De PO-Raad wil de onderwijskwaliteit verbeteren en bepleit aanzienlijke vernieuwingen aan ons onderwijssysteem. De PO-Raad vraagt investeringen op het gebied van kindcentra,...

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?

De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en...

Nederland wil de tweede golf lokaal verslaan

Als het coronavirus zich verder verspreidt, gaat Nederland vooral lokaal op slot. Maar hoe dan? En wat gebeurt er met de horeca...

Forse stijging van de pensioenpremies 2021 verwacht

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. 

Een schrift is soms beter dan een laptop

Scholen moeten veel beter nadenken wat ze met digitalisering willen bereiken en hoe dat in hun onderwijs past. „Er wordt veel ondoordacht...

1 op de 6 scholieren presteerde slechter na thuisonderwijs: ‘Het was ellende’

Maandenlang thuisonderwijs. Is dat wel goed voor mijn kind? Het is een vraag die veel mensen hadden. Nu komt de vereniging van...

Onderwijsorganisaties: “Investeer structureel in het onderwijs”

De onderwijsorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs roepen het kabinet op in de rijksbegroting structurele investeringen te doen in...

Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet

Op meer dan de helft van de scholen ontbreken nog altijd personeelsleden vanwege coronaklachten. Dat blijkt uit een...

Geen zin in billen afvegen in de kleuterklas? Bij de Pabo in Zwolle is...

Knutselen met kleuters? De ene leerkracht doet niets liever, de ander voelt zich veel meer thuis bij  groep 7 of 8....

Schrappen centraal examen verandert uitslag bij 8% van examens

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent op basis van gegevens uit 2019 dat het schrappen van het centraal examen voor 8% van...

Overstappen naar de pabo: ‘Ik miste maatschappelijke betrokkenheid’

De pabo is populair, ook bij mensen die het roer omgooien en als zijinstromer het basisonderwijs in willen gaan. Vorig jaar verdubbelde...

Op vakantie? Kom op tijd terug, anders mag je het klaslokaal niet in én...

Zorg dat je op tijd terug bent van vakantie! Zo luidt de waarschuwing van scholen in de regio. Wie naar een...

De kwetsbare kinderen worden het hardst geraakt door het lerarentekort

Meer studenten naar het speciaal onderwijs, meer diversiteit in teams en het intensiveren van de samenwerking tussen opleidingen en werkveld. Over deze...

Tips: Reflectiegesprekken voeren

Het voeren van een reflectiegesprek waarin een leerling samen met jou reflecteert op zijn proces tijdens de uitvoering van een thema is...

Schrappen eindtoets vergroot kansenongelijkheid

Dat de eindtoets dit jaar niet is afgenomen, kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, schrijft het CPB. Nieuw is deze kennis niet....

Bonden stemmen in met uitwerking nieuwe pensioenstelsel

Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken om het pensioenstelsel te vernieuwen. “Met de nieuwe regels...

Populair