Lege klassen in Brabant na corona-advies RIVM

Het nieuwe coronavirus begint nu ook in het onderwijs problemen te veroorzaken. In Noord-Brabant worden klassen naar huis gestuurd, omdat leerkrachten die...

Onderwijs gaat thuis door bij coronabesmetting

Bij een eventuele uitbraak van het nieuwe coronavirus gaat het voortgezet onderwijs op de meeste protestants-christelijke scholen in Friesland zoveel mogelijk gewoon...

Coalitie verdeeld over vervolg Curriculum.nu

De Tweede Kamer is – opvallend genoeg ook binnen de coalitie - verdeeld over het vervolg van Curriculum.nu. In het algemeen overleg...

Kamer wil snel actie rond thuiszitters

De Tweede Kamer wil dat de regering nog voor het einde van de regeerperiode met een actieplan komt om het aantal thuiszitters...

Minder voortijdig schoolverlaters in voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) vorig jaar iets afgenomen. Waren het er in het schooljaar 2017-2018 nog...

Lerarencollectief officieel van start

Op maandag 2 maart is het Lerarencollectief officieel van start gegaan. Als beroepsgroep wil zij zich inzetten voor meer zeggenschap over het vakmanschap van...

Corona-nieuws: scholen blijven open en minder besmettingen in China

Volgens gezondheidsdeskundigen van het RIVM kunnen de scholen in Nederland gewoon open blijven. Het instituut krijgt daar veel vragen over vanwege het...

Tips: Zes principes voor een effectieve les

De Grote Zes. Zo noemt het Amerikaanse Institute of Education Sciences een rijtje instructiemethoden waarvan als een paal boven water staat dat...

Leraren en cijferlijst onder druk door agressieve leerlingen

Leraren willen meer tijd voor het trainen van sociaal emotionele vaardigheden bij hun leerlingen. Nu krijgen zij hier amper tijd voor. Dit...

Twintig scholen uit het po mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de...

Antipestprogramma’s niet voor iedereen effectief

Antipestprogramma's zijn voor de meerderheid van pestslachtoffers effectief. Maar voor een kleine groep chronische slachtoffers pakt een antipestprogramma averechts uit. Dat concludeert Tessa...

Het Nederlandse leesonderwijs kan leren van andere landen

Met Korea en Thailand behoort Nederland tot de landen met de meest negatieve trend in leesprestaties. Dat concludeert de Oeso in het...

Een doorstroomtoets voor kansengelijkheid

Leerlingen op de basisschool doen in plaats van een eindtoets een doorstroomtoets die gelijk na het schooladvies in groep 8 wordt afgenomen....

Adviezen over Curriculum.nu naar Tweede Kamer

VOS/ABB en de andere profielorganisaties hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Curriculum.nu. In de brief staan vijf adviezen.

Wat te doen tegen een pestende collega

Een geschiedenisdocent die net voor de klas is begonnen, ervaart het nodige pest- en treitergedrag van een sectiegenoot. Hij vindt het lastig...

Tips: Hoe blijf je overeind

Eén op de vijf Nederlandse docenten heeft burn-outklachten. Hoe voorkom je dat? Tips van leraren, een leidinggevende en van een onderzoeker.

Leerlingen gelijktijdig inschrijven op middelbare school

Minister Slob van Onderwijs heeft zijn plannen uitgewerkt om de overgang van basisscholieren naar de middelbare school beter te laten verlopen.

Richt begeleiding startende leraren meer op de persoon

De begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs kan beter door meer rekening te houden met persoonlijke verschillen. Ook moet de...

Ruim helft basisscholen geeft verzuim niet door aan DUO

Maar 44 procent van de basisscholen geeft ongeoorloofd verzuim door aan DUO, terwijl alle scholen wettelijk verplicht zijn dat te doen. Dat meldt...

Twee op drie leraren werken in deeltijd

Van de leraren werkt 63 procent in deeltijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS...

Scholen bepalen zelf of ze zzp’ers inhuren, niet minister

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van uitzendpersoneel en andere flexibele krachten, in overeenstemming met wat daarover is afgesproken in de cao....

Minder budget voor lerarenbeurs

Het budget van de lerarenbeurs gaat omlaag met 28 miljoen euro naar 50 miljoen. Met de korting financiert minister Arie Slob zij-instroomtrajecten...

Tips: Herrie in de klas: tips voor een betere akoestiek

Hoofdpijn, moeheid en leerlingen die niet lekker leren. Hoge geluidsniveaus en galm hebben veel impact. Toch krijgt de akoestiek van lesruimtes...

Werkgevers slaan alarm om lerarentekort

Werkgeversorganisaties vinden dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de aanpak van het lerarentekort. Minister Arie Slob reageert hierop door te...

Steeds meer leraren po wisselen van baan

Het percentage leraren basis- en speciaal onderwijs dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het primair onderwijs is in vijf...

Populair