School!Week in teken van nieuwe kernwaarden

De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van, voor en door de openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland. Dit keer van 16...

‘Jongeren met beperking te vroeg van school gestuurd’

Zeer moeilijk lerende jongeren mogen tot hun twintigste naar school, maar om financiële redenen krijgen ze daar vaak geen toestemming voor van...

Leesvaardigheid daalt door scannend lezen

Leerlingen zijn steeds slechter in geconcentreerd te lezen vanwege te veel prikkels. Deze week concludeerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en...

Alles wat u moet weten over artificial intelligence in het onderwijs

Artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie: wat kunnen we in het onderwijs verwachten van deze veelbelovende technologie? Hoe kunnen we AI...

PO-Raad met leden in gesprek over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort

Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens...

Personeelstekort in Techniek, Zorg en onderwijs blijft komende jaren bestaan

Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel...

PISA toont noodzaak voor leesoffensief

Nederlandse scholieren lezen steeds minder voor hun plezier en dat weerspiegelt zich in een significante daling van het leesvaardigheidsniveau, blijkt uit Pisa...

Zes tips voor zij-instromers

Ben jij zij-instromer in het onderwijs of wil je het worden? Lees dan deze tips!

‘Leerlingen vinden school steeds saaier’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vinden school steeds minder interessant. Dat meldt de digitale studiekeuzegids Qompas op basis van eigen (bekritiseerd) onderzoek.

Hoge uitval van mannen op pabo

Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op...

Veel vakantie, een leuk salaris: ooit was leraar een beroep om jaloers op te...

In januari gaan de scholen twee dagen staken. Uniek. Het tekort aan leraren is dan ook enorm. Stagiaires vullen de gaten. Juf...

Wist u dat kinderen uit elke gemeente openbaar onderwijs moeten kunnen volgen?

Het uitgangspunt in de Grondwet is dat kinderen in het hele land openbaar basisonderwijs moeten kunnen volgen. Zo garandeert de overheid dat...

Het water staat ons aan de lippen, maak het lerarenberoep weer aantrekkelijker

Het lerarentekort in het primair onderwijs is een regelmatig terugkerend probleem. Na eerdere acties is er nu een tweedaagse staking aangekondigd in...

Tips: Zó houd je jongens bij de les

Meisjes. Ach ja: vlijtige meisjes. Daar weten we wel raad mee in de klas. Maar wat doen we met die beweeglijke,...

Onderwijsraad: scholen en aanbieders moeten meer samen optrekken

Het aanbod van educatieve dienstverleners en de vraag vanuit scholen sluiten onvoldoende op elkaar aan. En dit terwijl educatieve dienstverlening juist moet bijdragen...

Zestien Amsterdamse basisscholen week dicht door lerarentekort

Zestien basisscholen van Stichting Westelijke Tuinsteden doen in december een extra week de deuren dicht. Dit is volgens de stichting noodzakelijk om...

Vijf vragen over het vastlopen van de cao-onderhandelingen

PO-Raad en vakbonden hebben deze week geen onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. Wat vindt de PO-Raad van...

ABP verhoogt pensioenpremie

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder meer de onderwijspensioenen beheert, verhoogt de premie die de werkgevers en werknemers samen betalen volgend...

Cao-gesprek geklapt – PO-Raad wil eenmalige uitkering

Het hervatte gesprek over een nieuwe cao voor het primair onderwijs, is direct mislukt. De PO-Raad meldt dat de vakbonden het eindbod van de...

Week tegen kindermishandeling: handle-with-care project in Heerlen

Basisscholen in Heerlen krijgen dagelijks voordat de schooldag begint een signaal van de politie wanneer een leerling de voorgaande dag te maken...

GRATIS interactief en klassikaal oefenen met het digibord!

Wisbordjes; gebruik jij ze ook tijdens je klassikale lessen in de klas? Vind jij het ook fijn dat je, door middel...

Tips: Concentreren kun je leren

De dagdromers, de spring-in-het-veld’jes en kinderen die het liefst omgekeerd op hun stoel zitten: hoe houd je ze bij de les?...

Overheid vaag over medische aansprakelijkheid leerkracht

Een nieuwe informatiebrochure van de overheid over medische handelingen op school blijft ‘vaag’ over de aansprakelijkheidsrisico’s voor docenten en ander onderwijspersoneel. De...

Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat?

Iedere onderwijsprofessional heeft wel eens te maken met lastig gedrag van leerlingen en ouders. En in de praktijk blijkt vaak dat situaties...

Lat pensioenfondsen omlaag om korting te voorkomen

Pensioenfondsen hoeven in 2020 geen kortingen door te voeren als ze een dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent. Dat bevestigt minister Wouter...

Laatste nieuws

Populair