Anderhalve meter in voortgezet onderwijs is ‘keihard werken’

Docenten, ondersteuners en directies: iedereen werkt keihard om te zorgen dat examenleerlingen op school anderhalve meter afstand kunnen gaan houden. Dat zegt...

Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk

Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De PO-raad roept samen met AVS, Lerarencollectief en andere partners in het primair onderwijs en de...

Lesgeven over hectometers en koppelwerkwoorden: thuisonderwijs blijft gepuzzel

De eerste week thuisonderwijs zit erop, morgen begint de tweede. Een zware last voor veel ouders, en voor leerlingen dreigt opnieuw een...

Neem onderwijspersoneel op in de vaccinatiestrategie

Het onderwijs vervult een cruciale rol in de samenleving, daarom moet het kabinet onderwijspersoneel opnemen in de vaccinatiestrategie. Dat bepleiten verschillende onderwijsorganisaties,...

AOb wil eenduidigheid van OMT over lesgeven aan groepen

De AOb eist voor maandag, voordat er weer groepen scholieren fysiek les krijgen, opheldering van het OMT over de veiligheid van leerlingen...

Onderzoek Britse variant coronavirus bepalend voor langere sluiting of heropening scholen

Dit weekend worden de resultaten van het onderzoek naar de Britse mutatie van het coronavirus verwacht. Dit onderzoek, uitgevoerd door de RIVM,...

CAO VO stilzwijgend verlengd

Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken. Sociale partners hebben echter besloten om deze cao niet...

AOb: ‘Schrap verplicht fysiek onderwijs examenkandidaten’

De verplichting dat examenleerlingen – en andere leerlingen in uitzonderingsgroepen – les blijven krijgen op school moet per direct worden geschrapt. Dat...

Thuiswerktips van een ervaringsdeskundige

Hoe houd je het thuisonderwijs draaglijk, voor je kinderen en voor jezelf? Sijbrand Balkema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, heeft...

Thuisonderwijs lastig? Deze ouders doen het permanent

Thuisonderwijs: Amerikaans, een noodoplossing, of een ver van je bedshow als ouder. Tot maart 2020, toen alle ouders van schoolgaande kinderen er...

Basisscholen en kinderopvang niet eerder open

Vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus is er geen ruimte om de basisscholen en...

Wijzingen per 1-1-2021 OCW

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Idee: leer leerlingen via kunst en erfgoed naar de samenleving kijken

Interactie, reuring en soms misschien ook ruzie. Semih Solmaz, vmbo-docent mens & maatschappij en geschiedenis in Ridderkerk, wil dat allemaal in zijn...

Testen met voorrang tijdens de lockdown

Na de kerstvakantie krijgen leerlingen in principe les op afstand. Een aantal groepen leerlingen komt wel naar school. Zoals eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen...

Naar school in de kerstvakantie ‘om hersenen warm te houden’

Schooldirecteur Bart Vervoort was opgelucht en blij toen hij vorige week hoorde dat zijn 'winteracademie' door mocht gaan van de gemeente. Het...

De gevolgen van falend onderwijs zullen nog voelbaar zijn als corona allang voorbij is

Scholen die het onderwijs voor groep 8 willen hervatten, geven blijk van verantwoordelijkheidsgevoel. Wellicht gaat een parlementaire enquêtecommissie...

Gratis lessen voor lockdownperiode

Voor de komende periode van afstandsonderwijs, in januari, biedt VOS/ABB aan álle scholen gratis digitaal lesmateriaal aan. Het zijn lessen over burgerschap,...

Subsidie extra hulp voor de klas: aanvragen kan tot en met 24 januari 2021

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen in primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs extra hulp binnen en buiten de klas kunnen...

Scholen moeten duidelijker communiceren over toelatingsbeleid

Het is niet voor alle ouders glashelder hoe ze hun kind bij een school van hun voorkeur kunnen aanmelden en welke stappen...

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te...

Weinig scholen in po gesloten door het coronavirus

In november hebben 28 scholen in het primair onderwijs hun deuren moeten sluiten vanwege het coronavirus, blijkt uit de eerste rapportage van het Meldpunt...

Hoe staat het met onze mentale gezondheid tijdens de coronacrisis?

Tijdens deze coronacrisis werken en leren we de hele dag van achter de computer. Ook het sociale contact beperkt zich veelal in...

Onbevoegd gegeven lessen gedaald

De jaarlijkse meting van het ministerie van OCW naar het aantal onbevoegd gegeven lessen laat wederom, zij het minimaal, een dalende trend...

Coronacrisis: lager schooladvies door wegvallen eindtoets

De schooladviezen aan groep 8-leerlingen waren vorig schooljaar als gevolg van het wegvallen van de eindtoets gemiddeld lager dan in voorgaande jaren....

Er komen meer leraren bij, maar personeelstekort blijft groot

Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. De voorspelde tekorten nemen hierdoor af. Ook...

Populair