Slob grijpt niet in bij ondemocratische school

Het is in strijd met de Grondwet als de overheid ingrijpt bij een school met uitgangspunten die tegen de democratische rechtsstaat en...

Kinderen presteren slechter door lerarentekort

De leerresultaten van Nederlandse kinderen gaan achteruit als gevolg van het lerarentekort. Ze hebben een kleinere woordenschat, slechtere Cito-scores en koersen zelfs af...

Wat is er tot nu bekend over de toekomst van rekenen?

Momenteel leven nog veel vragen in het veld over de afschaffing van de rekentoets en de uitwerking hiervan in wet- en regelgeving....

Online docenten oplossing voor tekort aan leraren

Geen leraar in de klas, maar virtueel op een tv-scherm. Zo willen middelbare scholen vanaf deze week het lerarentekort in het onderwijs...

Onderwijstips: Waarom heb je tijd te kort?

De meeste mensen die in het onderwijs werken, hebben een grote behoefte om anderen te helpen. Waarschijnlijk geldt dit ook voor jou. Als...

Krabbie Krab op School is op zoek naar 5 pilotscholen

Voor onze digitale leerlijn Krabbie Krab op School zijn we op zoek naar 5 pilotscholen. Krabbie Krab op School...

Ontbijt wordt op scholen bezorgd tijdens week van nationaal schoolontbijt

Van 4 tot en met 8 november 2019 vindt de week van het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het thema van dit jaar is:...

Watertap op het schoolplein aanleggen? Vraag subsidie aan

Om het drinken van kraanwater op school te stimuleren, kunnen vijfhonderd scholen in het primair onderwijs een financiële tegemoetkoming krijgen voor een...

Lerarentekort: geen plek meer voor jongste kleuters

Schoolbesturen in de vier grote steden en Almere vrezen dat als gevolg van het groeiende lerarentekort kleuters van 4 jaar op den...

Voor het eerst voor de klas: ‘Ik heb gejankt en ben gevallen’

Vorig jaar was Bas (46) nog manager in de zorg, sinds twee weken staat hij voor de klas. En ook Nicky (28)...

7 tips om te ontspannen op je werk

Werkdagen kunnen lang en intensief zijn. Stress is overigens tegenwoordig de grootste reden voor het ziekteverzuim in Nederland. Het is belangrijk dat...

Inspiratieprijs Gezonde School

Welke Gouden Tip heeft uw school om te werken aan een gezonde leefstijl? Deel het beste idee van uw school en inspireer daarmee andere...

“Positie pensioenfondsen blijft ongewis”

De financiële positie van pensioenfondsen blijft penibel. Begin vorige maand dook de gemiddelde dekkingsgraad voor het eerst in 2,5 jaar onder de...

Oudste christelijke basisschool bestaat 175 jaar

De oudste christelijke basisschool in Nederland bestaat 175 jaar. Het gaat om basisschool De Klokkenberg in Nijmegen, die in 1844 door Justinus...

Beslisboom Verduurzaming scholen is vernieuwd

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is geactualiseerd. Deze Beslisboom helpt schoolbesturen een aanpak te kiezen voor de verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken...

Minister ziet geen ruimte voor noodpakket tegen werkdruk en tekorten

Minister Arie Slob (Onderwijs) komt niet met een noodpakket tegen werkdruk en tekorten in funderend onderwijs. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Kamerlid...

Onderzoek passend onderwijs onder schoolbesturen: uw input gevraagd

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen het stelsel van passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel...

Zij-instromers balen van onprofessionele schoolcultuur

Zij-instromers in het voortgezet onderwijs lopen nogal eens aan tegen wat zij beschouwen als een onprofessionele schoolcultuur. Dat zegt Lesley de Putter...

570 leerkrachten aan de slag vanuit plan Participatiefonds

Volgens het Participatiefonds zijn er per 15 juli 570 uitkeringsrechtigden die weer een baan hebben binnen het onderwijs. Het plan ‘1.000 leerkrachten...

Thema Kinderpostzegelweek: Dichtbij ieder kind

Op woensdag 25 september gaat de 71e Kinderpostzegelweek van start. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gaan langs de deuren langs de...

Je eerste klas, tips om het jaar succesvol te beginnen

Daar sta je dan met je diploma op zak en vol goede moed; voor het eerst zelfstandig voor de klas. Maar een...

Gezonde School-aanpak vernieuwd

Het programma Gezonde School heeft haar ‘Gezonde School-aanpak’ vernieuwd. De vernieuwde aanpak beschrijft in negen stappen wat scholen kunnen doen om een...

Wat is GymWijzer!

GymWijzer! is hét digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs PO en onderbouw VO wat op iedere computer, digibord, laptop, tablet en telefoon bekeken...

Tekenwedstrijd: welk kind ontwerpt het ideale bureau?

Viking roept alle kinderen tot 12 jaar op om het ideale bureau voor hun ouders te ontwerpen.   Gedurende de zomervakantie willen wij erachter komen hoe wild de...

‘Lerarentekort een nationale ramp’

Het lerarentekort is een nationale ramp die onmiddellijke actie vereist, net als wanneer de dijken doorbreken. Dat zegt Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt...

Populair