Nationale verbondenheid & burgerschapsvorming

Scholen zijn bij uitstek plaatsen om een gevoel van nationale verbondenheid te bevorderen. In deze studie onderzochten we daarom hoe verschillende klasfactoren...

Is een driejarige brugklas de manier voor kansengelijkheid in het onderwijs?

Via een driejarige brugklas wil de Onderwijsraad kansengelijkheid in het onderwijs vergroten. Maar werkt dat wel zo? “Een toekomstige hoogleraar drie jaar...

Uitslagen eindtoets basisonderwijs komen later: door corona moet er meer ‘afgestemd’ en ‘berekend’ worden

Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs moeten langer wachten op de uitslag van de (centrale) eindtoets die ze afgelopen maand hebben...

Ga spelen en verwonder je

Aankondiging: Live Onderwijsuitzending Dinsdag 18 mei, van 20:00 uur tot 21:30 uur Deel 2 van het...

700 euro per leerling: zo mogen scholen de coronasteun besteden

Langere schooldagen, één-op-één instructies of extra rekenlessen? Vandaag wordt duidelijk hoe scholen de coronasteun mogen besteden. Het gaat om een bedrag van...

Wijziging Subsidieregeling extra hulp in de klas

Op 26 april 2021 is de Subsidieregeling extra hulp voor de klas gewijzigd. Er wordt een extra tijdvak toegevoegd om subsidie aan...

Robot bewijst nut in (speciaal) onderwijs

Sociale robots helpen kinderen in het (speciaal) onderwijs sneller vorderingen te maken. De eerste proeven die onderzoekers van de Universiteit Twente hiermee...

Pushende ouders, te jong kiezen: veel decanen niet blij met profielkeuze

NOS Stories verspreidde een enquête in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL). Meer dan 325 decanen en leerlingbegeleiders...

Dit is nu bekend over de NPO-financiering en -verantwoording

Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW...

Bij helft MR’s in voortgezet onderwijs geen verkiezingen

De helft van de MR-leden in het voortgezet onderwijs (vo) is zonder verkiezingen lid geworden van de medezeggenschapsraad (MR). Dat blijkt uit...

‘Scholen krijgen te weinig tijd om coronamiljarden uit te geven’

Hoe kunnen scholen de coronaschade beperken en de achterstanden wegwerken die leerlingen door de lockdowns hebben opgelopen? Dat is de vraag waar...

Onderwijsminister Arie Slob: de Verklaring Omtrent Gedrag voor het onderwijs moet op de schop

Demissionair minister Arie Slob wil de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanscherpen voor het onderwijs. Dit moet de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag...

Verlenging inhaal- en ondersteuningsprogramma (IOP) en regeling Extra hulp voor de klas

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft OCW deze week de verlenging van de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma gepubliceerd. De...

14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs krijgen vanaf deze week zelftests geleverd om coronabesmettingen bij leraren en ander onderwijspersoneel in...

OCW informeert scholen over inzet corona-sneltesten – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft alle scholen en schoolbesturen twee aparte brieven gestuurd over de inzet van corona-sneltesten. Er is een brief...

Juist ‘zwakkere’ scholen hebben moeite met goed plan voor 8,5 miljard

Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de achterstanden op scholen weer in te lopen na de coronacrisis. Volgens de...

Monitor hybride onderwijs: hogere motivatie leerlingen bij actieve online les

In de periode van thuisonderwijs hebben docenten, schoolleiders en leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en ouders de opbrengsten van hybride onderwijs...

Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs te laag

Goed kunnen schrijven is voorwaardelijk om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het ontwikkelen van schrijfvaardigheid is bovendien van...

Politieke partijen beloven onderwijs miljarden extra

De meeste partijen willen na de verkiezingen miljarden uittrekken voor onderwijs, maar niet allemaal. De VVD - grootste partij in de Tweede...

Eindelijk krijgen we een smak geld, maar de jubelstemming ontbreekt

Zoiets is er nu aan de hand in onderwijsland. Na jarenlange stakingen en demonstraties met nauwelijks resultaat, krijgen we nu eindelijk een...

8,5 miljard euro om corona-achterstanden in onderwijs weg te werken

Studenten betalen het komend studiejaar de helft van het college- of lesgeld. Dat is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet...

Maak mediagebruik kind bespreekbaar

Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar gepubliceerd Veel ouders twijfelen aan de mediavaardigheden van hun kinderen. Met name aan...

Opnemen pensioenbedrag in één keer uitgesteld tot 1 januari 2023

Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het naar voren halen van een aantal maatregelen uit het Pensioenakkoord. Eén...

Kabinet: jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten in sporthal of buurthuis

Het kabinet wil dat jongeren elkaar op korte termijn weer fysiek kunnen ontmoeten. Dat zei staatssecretaris Blokhuis na afloop van de ministerraad....

Maatschappelijke diensttijd voor 400 leerlingen

Roosendaal voert samen met scholengroep Tongerlo, het Jan Tinbergen College en WijZijn Traverse Groep een vrijwillige maatschappelijke diensttijd in. De komende twee...

Populair