Congres De Staat van het Onderwijs – 22 april 2020

Woensdag  22 april 2020 organiseren wij het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs. We presenteren de bevindingen uit het gelijknamige rapport...

Cyberpesten?! Wat je niet ziet bestaat niet!

Iemand pesten in de klas is zichtbaar. Het is duidelijk wie er pest en wie gepest wordt. Maar bij cyberpesten is dat...

Wapenbezit onder jongeren: wat kan de school doen?

Recentelijk vond een aantal ernstige steekpartijen plaats waar jongeren bij betrokken waren. Hoewel het hierbij om een ‘toevallige’ serie incidenten kan gaan,...

Elf tips voor een goed groepsplan

Groepsplannen schrijven is ‘stom werk’, vinden veel leerkrachten. Maar het is helemaal stom om een dik plan te schrijven en het...

Middelbare scholen slaan alarm: niveau nieuwe brugklassers omlaag

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met achterstanden van de basisscholen komen. Door het lerarentekort merken ze dat meer leerlingen niet...

Aanpak lerarentekort: “Het is prachtig om te zien welke potentie er boven komt”

In februari 2019 startte Eenbes Basisonderwijs, samen met het Summa College, een opleidingstraject om onderwijsassistenten op te leiden tot leerkrachtondersteuner. Niet als...

Toets op jonge leeftijd zegt weinig over toekomstige ontwikkeling

Toetsen die worden gemaakt op jonge leeftijd zeggen weinig over de latere ontwikkeling van een kind. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van...

Onderhandelingen cao-vo gaan ‘zeer moeizaam’

Salaris, vaste contracten en taakbeleid. Dat zijn de punten waarover de bonden en de VO-raad nu al een tijd twisten bij de...

Een nieuw jaar met nieuwe regels en ontwikkelingen

Vanaf 1 januari gelden er enkele nieuwe ‘regels’ in het primair onderwijs. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en andere ontwikkelingen waar...

Oplopend lerarentekort vraagt om structurele maatregelen

Uit nieuwe ramingen voor de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren blijkt dat, ondanks de maatregelen die zijn genomen, het lerarentekort in het voortgezet...

Lerarenopleidingen moeten zich aanpassen aan hybride docenten

Docenten die het onderwijs willen verlaten zouden er een baan naast moeten zoeken. Dit kan er volgens onderzoekers van Fontys en...

Nieuwe subsidieronde van start voor organiseren lente- en/of zomerschool

Scholen kunnen tot en met 6 maart aanstaande weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool tegen onnodig zittenblijven....

Meer tieners met eigen bedrijf: ‘voor de havo had ik helaas geen tijd meer’

3.586 tieners hebben zich vorig jaar als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dat waren er bijna duizend meer dan...

Vijf tips voor een betere pauze

Het oprukkende continurooster in het basisonderwijs zet pauzes van leerkrachten onder druk. Vijf tips om de pauze zo goed mogelijk in...

Politieke agenda biedt kans voor nieuwe acties

Met verkiezingen op komst wordt 2020 een onrustig onderwijsjaar. Want actievoeren helpt, zeker nu steeds duidelijker wordt dat de onderwijskwaliteit gevaar loopt.

Dekkingsgraad ABP in veilige zone: verlaging pensioenen van de baan

ABP hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. In een eerste berekening komt de dekkingsgraad op 31 december 2019 boven de...

Week van de Liefde: 10 t/m 14 februari 2020

Leerlingen willen betere seksuele vorming op school die over meer gaat dan alleen voortplanting. Doe daarom mee met de Week van de Liefde! Een...

Tips: Vijf activerende samenwerkende werkvormen in de klas

Uit onderzoek blijkt dat samenwerkend leren effectiever is dan leren in het traditionele onderwijs. Samenwerkend leren heeft een positieve invloed op de...

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO PO

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De salarissen voor alle medewerkers gaan per 1 januari met 4,5...

Meer uren werken als kinderopvang goedkoper wordt

Met fiscale en kinderopvangmaatregelen is het mogelijk mensen meer uren te laten werken. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van het...

School mag kind niet meer weigeren op schoolreisje

Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of buitenlandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met...

AOb: ‘Noodplan voor lerarentekort is wassen neus’

Het noodplan waarmee onderwijsminister Slob het lerarentekort in de grote steden wil bestrijden is een wassen neus. Dat zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk....

Kabinet komt met noodplannen tegen lerarentekort in grote steden

Het kabinet komt met noodmaatregelen om het lerarentekort in de grote steden aan te pakken. Eind januari liggen die plannen er voor...

Kabinet: Voorstellen Curriculum.nu goede basis voor kerndoelen po en vo

Het kabinet is tevreden over de voorstellen van leraren en schoolleiders voor een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, zo...

Chaos in de klas, zo ga je die tegen

Hoe houd je orde in de klas? Streng beginnen; consequent zijn; niet boos worden. Als leraar in spe word je overspoeld...

Laatste nieuws

Populair