Hoge uitval van mannen op pabo

Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op...

Veel vakantie, een leuk salaris: ooit was leraar een beroep om jaloers op te...

In januari gaan de scholen twee dagen staken. Uniek. Het tekort aan leraren is dan ook enorm. Stagiaires vullen de gaten. Juf...

Wist u dat kinderen uit elke gemeente openbaar onderwijs moeten kunnen volgen?

Het uitgangspunt in de Grondwet is dat kinderen in het hele land openbaar basisonderwijs moeten kunnen volgen. Zo garandeert de overheid dat...

Het water staat ons aan de lippen, maak het lerarenberoep weer aantrekkelijker

Het lerarentekort in het primair onderwijs is een regelmatig terugkerend probleem. Na eerdere acties is er nu een tweedaagse staking aangekondigd in...

Tips: Zó houd je jongens bij de les

Meisjes. Ach ja: vlijtige meisjes. Daar weten we wel raad mee in de klas. Maar wat doen we met die beweeglijke,...

Onderwijsraad: scholen en aanbieders moeten meer samen optrekken

Het aanbod van educatieve dienstverleners en de vraag vanuit scholen sluiten onvoldoende op elkaar aan. En dit terwijl educatieve dienstverlening juist moet bijdragen...

Zestien Amsterdamse basisscholen week dicht door lerarentekort

Zestien basisscholen van Stichting Westelijke Tuinsteden doen in december een extra week de deuren dicht. Dit is volgens de stichting noodzakelijk om...

Vijf vragen over het vastlopen van de cao-onderhandelingen

PO-Raad en vakbonden hebben deze week geen onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. Wat vindt de PO-Raad van...

ABP verhoogt pensioenpremie

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder meer de onderwijspensioenen beheert, verhoogt de premie die de werkgevers en werknemers samen betalen volgend...

Cao-gesprek geklapt – PO-Raad wil eenmalige uitkering

Het hervatte gesprek over een nieuwe cao voor het primair onderwijs, is direct mislukt. De PO-Raad meldt dat de vakbonden het eindbod van de...

Week tegen kindermishandeling: handle-with-care project in Heerlen

Basisscholen in Heerlen krijgen dagelijks voordat de schooldag begint een signaal van de politie wanneer een leerling de voorgaande dag te maken...

GRATIS interactief en klassikaal oefenen met het digibord!

Wisbordjes; gebruik jij ze ook tijdens je klassikale lessen in de klas? Vind jij het ook fijn dat je, door middel...

Tips: Concentreren kun je leren

De dagdromers, de spring-in-het-veld’jes en kinderen die het liefst omgekeerd op hun stoel zitten: hoe houd je ze bij de les?...

Overheid vaag over medische aansprakelijkheid leerkracht

Een nieuwe informatiebrochure van de overheid over medische handelingen op school blijft ‘vaag’ over de aansprakelijkheidsrisico’s voor docenten en ander onderwijspersoneel. De...

Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat?

Iedere onderwijsprofessional heeft wel eens te maken met lastig gedrag van leerlingen en ouders. En in de praktijk blijkt vaak dat situaties...

Lat pensioenfondsen omlaag om korting te voorkomen

Pensioenfondsen hoeven in 2020 geen kortingen door te voeren als ze een dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent. Dat bevestigt minister Wouter...

Betere afstemming nodig tussen scholen en adviseurs

Educatieve dienstverleners moeten beter met scholen optrekken bij het ontwikkelen en evalueren van hun aanbod. Dat staat in het advies Samen ten dienste...

Basisscholen moeten keuze voor eindtoets maken

Alle basisschool moeten tussen 1 december en 31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij dit schooljaar in groep 8 willen gebruiken.

Prestaties leerlingen achteruit door lerarentekort

Rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Basiskennis die kinderen tijdens hun schoolcarrière onder de knie krijgen. Maar het niveau gaat achteruit, zo...

‘Veel minder vrouwen en regelmatig stereotypering in schoolboeken’

In schoolboeken en ander lesmateriaal staan veel minder vrouwen dan mannen en relatief weinig personages met een niet-westerse naam. En als ze...

Tips: Scheidingsellende op school

Bleke koppies, huilbuien en uit de hand gelopen tienminutengesprekken. “Het is heel moeilijk niet te worden meegezogen in de scheidingsellende van...

Project Baanbrekers is officieel gestart: samen verkleinen we de afstand tot werk!

Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen...

Stress door werk leidt tot meer verzuimkosten

De kosten van verzuim dat is gerelateerd aan werkstress nemen toe. In 2017 bedroegen die kosten 2,8 miljard euro. In 2015 en...

Stappenplan voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen

Het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen voor een langere periode, vraagt om een doordachte projectmatige aanpak. Leermiddelen zijn namelijk een van...

VO-raad publiceert compacte informatiegids leerlingendaling

Waar we in 2015 nog ongeveer één miljoen kinderen op de middelbare school telden, zullen er dat in 2030 ongeveer 880.000 zijn,...

Laatste nieuws

Populair