Het woord is aan: Paula Visser

0
416

Paula en ik hebben een connectie via LinkedIn (alweer LinkedIn!) en zij heeft een mening over het onderwerp werkdruk in het onderwijs. Die wil ze graag met me delen. Omdat de afstand Rotterdam – Nijmegen niet zo praktisch te overbruggen is spreken we af voor een telefonisch interview.

Administratie

“Van de week las ik een artikel in NRC-Next, waarin een interview stond met een jonge leerkracht die vertelde dat ze alléén maar met administratie bezig was,” begint ze te vertellen. “Ik schrok echt, toen ik dat las! Als dat echt zo is, dan gaat er chronisch iets mis. Is er dan niemand in die school die deze leerkracht vertelt dat haar prioriteiten ergens anders moeten liggen?” zo gaat ze verder.

Prioriteiten stellen

“Als schoolleider zag ik het als mijn taak om de prioriteiten te stellen. De administratie, de groepsplannen en de

rapportages zijn middelen tot een doel en dat is goed lesgeven. De allerbelangrijkste prioriteit is zorgen dat je je lessen op orde hebt,” zo vervolgt ze. En verder: “Groepsplannen maken hoeft helemaal niet. Daar vraagt de inspectie ook niet om. Wel wil de inspectie dat je kunt laten zien dat je weet waar je mee bezig bent. Een groepsoverzicht is dan wel handig. Ik ben een voorstander van het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) en het Eisenhower- kwadrant (onderscheid maken tussen wat urgent is en belangrijk, bedacht door generaal Eisenhower).”

Een beetje slimmer

“Verder is het belangrijk om het werk voor de klas een beetje slimmer aan te pakken. Dat betekent dat je je doelen scherp moet hebben. Dan is het bijvoorbeeld niet zo handig om zelf in de pauze het werk van de kinderen na te kijken. Met wat ze daar van terugkrijgen gebeurt niets, dus ze leren er niets van en als leerkracht kost het je veel tijd extra, die je beter kun besteden aan de voorbereiding van de volgende dag. Natuurlijk gebeuren er dagelijks dingen waar je direct op moet reageren, die urgent zijn en je aandacht vragen, maar de prioriteit moet liggen bij het lesgeven aan de kinderen en de voorbereiding.”

Begeleidingskunde

“Ik wil graag met de mensen bezig zijn. In mijn school waren anderen met onderwijsontwikkeling bezig en was ik nog de begeleider van het proces, het klankbord en degene die de randvoorwaarden regelde. Daar was ik na een aantal jaren wel op uitgekeken. Ik vind het veel leuker om met de mensen zelf aan de slag te gaan. Mijn bestuurder gaf daar ruimte voor en bood me de gelegenheid een studie op te pakken. Dat werd na een beetje wikken en wegen de master begeleidingskunde en daar ben ik heel blij mee”, vertelt ze. “Ik ben er een groot voorstander van dat leerkrachten blijven werken aan hun professionele ontwikkeling. Dat kan zo inspirerend zijn.”

Zelf ook leren

krijgt eLeren is eigenlijk een creatief proces en ook de leerkracht heeft ruimte nodig om te leren. Paula zegt daarover: “Ik vind het belangrijk dat leerkrachten vanaf het begin van hun loopbaan ervaren, dat ze ruimte krijgen om te leren. De manier waarop ik dit aanpak is gebaseerd op ‘visible learning’, van onder anderen John Hattie. Ik vraag leerkrachten daarvoor wat ze zichzelf zien doen. Zo creëren ze hun eigen leerdoelen en dat stimuleert eigenaarschap.”

Belangrijkste tips

“Stel de leerdoelen niet naar beneden bij. Tenzij er een speciale reden voor is, moet het basisdoel eigenlijk voor iedereen hetzelfde zijn. De differentiatie vindt plaats in de aanpak. Vergeet verder niet dat je ook nog een thuissituatie hebt. Je bent naast leerkracht ook gewoon mens, vooral mens. Je mag leren en je mag fouten maken. Het is ook belangrijk om grenzen te stellen en keuzes te maken. Gebruik het Eisenhower-kwadrant om je prioriteiten scherp te krijgen. Zorg verder dat je de succescriteria heel scherp hebt. Aan welke dingen kun je zien of merken dat je successen behaald?”, zegt ze tenslotte. Er is tenslotte weinig meer inspirerend dan successen behalen.

 

Afbeeldingsresultaat voor Paula Visser