Het woord is aan: Maarten van Helden met de 5 belangrijkste tips uit de voorgaande blogs

0
141
Zoals beloofd kom ik zelf ook nog even aan het woord. Ik heb na deze serie de stand van zaken opgemaakt en de belangrijkste thema’s onder elkaar gezet. Daar komen de resultaten van een korte survey onder onderwijsconnecties op LinkedIn bij.

Betrokkenheid vs zakelijkheid

Een dilemma wat steeds terugkwam in de gesprekken is de betrokken houding van onderwijsmensen en een stukje zakelijke, professionele afstand. Enerzijds willen onderwijsmensen vol overgave werken aan de ontwikkeling van jonge mensen en anderzijds moeten ze voldoen aan richtlijnen, regelgeving en inspectienormen. Deze verzakelijking is soms lastig te verdragen en leidt tot spanning, stress en werkdruk. Anderzijds legt de betrokkenheid een druk op het werk die niet altijd nodig is. Je kunt het niet altijd iedereen naar de zin maken. Een zekere zakelijke afstand kan dan ook helpen de werkdruk te verlagen.

Inspiratie vs transpiratie

Hoewel de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie vaak de inspiratie is voor het onderwijs, gaat het onderwijsmensen niet in de koude kleren zitten dat er zoveel van hen gevraagd wordt. Het gebeurt nogal eens dat mensen hun inspiratie kwijtraken en de liefde voor het vak dooft of wordt ondergesneeuwd door al die extra activiteiten en taken. Daardoor lekt er meer energie weg dan er binnenkomt, zelfs als de activiteiten voor de klas energie opleveren. Ook dit heeft een keerzijde. Je energie steken die echt belangrijk zijn en genoegen nemen met minder op terreinen die minder belangrijk zijn kan ook tijd voor inspiratie opleveren.

Keuzes maken en grenzen stellen

In dit spanningsveld zijn een paar fundamentele keuzes onvermijdelijk. Het is echt heel belangrijk dat je scherp hebt waarom je in het onderwijs werkt. Je inspiratie en motivatie houden je op de been als het moeilijk is en zijn je richtsnoer waarnaar je leven en werk inricht. Ze dóen er ook toe. Ze maken je betrokken en écht. Dat zien de kinderen ook en daar gaan ze van groeien. Die bron moet je koesteren en verzorgen. Dat doe je door er fundamenteel voor te kiezen én grenzen te stellen. Wat doe je wél, en wat doe je níet. Waar steek je wel tijd in en waarin niet.

Balans

Ook hier is balans het toverwoord. Op het irritante af bijna, moet ik eerlijk erkennen. Toch is aan deze spanning op de korte termijn niet zo heel veel te doen. Omgaan met deze druk heeft alles te maken met het in evenwicht brengen van draaglast en draagkracht. Ook uit een korte poll die ik op LinkedIn heb verspreid blijkt dat timemanagement en professionaliseren nogal eens een issue zijn op de werkvloer. Handig omgaan met je tijd, je goed voorbereiden, keuzes maken, perfectionisme loslaten kunnen misschien wel een antwoord geven op de vraag hoe je dat dan vorm kunt geven in je werk. Ook kan een beetje meer afstand en een meer zakelijke houding wat evenwicht brengen, bijvoorbeeld in verhouding met collega’s, ouders en externe partijen.

En nu concreet

De 5 belangrijkste tips die ik uit de voorgaande blogs heb gehaald zijn:

  1. Kies voor jezelf, je passie en je talent. Weet wat je kan, wat je wilt maar ook wat je niet kan, niet wilt en handel daar ook naar.
  2. Maak keuzes in wat écht belangrijk is voor jou en wat slechts is om anderen te plezieren of om te voldoen aan verwachtingen. Dat maakt je hoofd en je agenda een stuk leger. Natuurlijk moeten er dingen af en heb je te voldoen aan eisen.
  3. Durf fouten te maken, je kunt niet leren zonder fouten maken. Volgens mij leren jullie dat de kinderen ook. Creëer dan wel met elkaar een omgeving waarin het veilig is om een keer te miskleunen.
  4. Dat doe je door helder te communiceren, goeie afspraken te maken en elkaar aan te spreken. Dat is ook professionaliteit.
  5. Lachen mag! Maak het leuk voor jezelf, je klas en je collega’s. Een beetje lol in het werk mag best en is ook inspirerend.

De volgende keer komt een (interim) directeur aan het woord over de rol van de leidinggevende in het inspireren van medewerkers en het creëren van een werkrdruk vrije omgeving. Ik ben benieuwd!

 

Dit interview maakt onderdeel uit van de serie “Het woord is aan…”. Wil je meer weten over de achtergrond en schrijver, klik dan hier. Wil je ook door Maarten worden geinterviewd? Reageer dan via [email protected].