‘Denk erom, kinderen, jullie zijn anders!’

0
1113

Vraag: Staat u er als ouder of leerkracht wel voldoende bij stil welke moraal u de kinderen meegeeft, als u ze voorbereidt op de wereld?

Op 1 maart 1964 legde Marijtje van Iterson in Rijnsburg geloofsbelijdenis af en zij ontving toen van de kerkeraad een boekje met als titel ONS “JA”. Het is mij niet bekend of Marijtje het boekje gelezen heeft, maar als ze dat gedaan heeft, dan kon ze lezen:

Wie weet, wat u in uw leven nog kan overkomen! Dit is zeker, de ganse anti-christelijke wereld staat tegenover u en met allerlei middelen kan de duivel u aanvallen.

Vijftien jaar nadat Marijtje geloofsbelijdenis had gedaan werd in Meliskerke Franca Treur geboren.  In 2009 verscheen haar sterk autobiografische roman Dorsvloer vol confetti. Ze beschrijft onder andere wat ze begin jaren negentig op de basisschool te horen kreeg van ‘meester Wisse’ over de wereld buiten de eigen geloofsgemeenschap.

‘Denk erom, kinderen, jullie zijn anders. Jullie zijn geboren op het erf van het Verbond. Dat is een groot voorrecht. Dat moeten jullie goed beseffen als jullie straks naar de stad gaan, want er zijn daar vele verleidingen. Satan, de mensenmoorder van den beginne, heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, staat er in de Bijbel. Hij zal alles op alles zetten om jullie van het rechte spoor te trekken. Hebben jullie eigenlijk een idee welke manieren hij tot zijn beschikking heeft?’ Dat hebben ze. Gezien bij hun oudere broers en zussen of de kinderen van de buren. Satan zal:

– niet-christenen op hun pad sturen, die hen zullen uitlachen omdat ze er anders uitzien en ze niet overal aan mee zullen doen

– meisjes bewegen om tijdens de lange fietstocht naar school een broek aan te doen of (indien de ouders oplettend zijn) om zich achter het schuurtje van Koppejan stiekem om te kleden

– hun verkeerde boeken laten lezen, bijvoorbeeld sprookjesboeken (heidens) of boeken waarin staat dat de mens afstamt van de aap

– hen naar verkeerde muziek laten luisteren (bijvoorbeeld bij het ringrijden of als je de radio per ongeluk op een verkeerde zender afstemt).

Ik zou in het kader van de voorbereiding van een boek en lessen over morele vorming in een multiculturele samenleving graag in contact komen met leerkrachten, schoolbestuurders en ouders die recentelijk geconfronteerd zijn met een sterk afwijkende moraal en hun ervaringen willen delen.

U kunt uw reacties sturen naar: [email protected]

Martin Harlaar (freelance historicus)

*Zie ook het artikeltje ‘Jullie gaan allemaal naar de hel’ dat op 4 juni op deze site geplaatst werd.