Zij-instromers balen van onprofessionele schoolcultuur

  0
  1275

  Zij-instromers in het voortgezet onderwijs lopen nogal eens aan tegen wat zij beschouwen als een onprofessionele schoolcultuur. Dat zegt Lesley de Putter onderzoeker bij de lerarenopleiding van de TU Eindhoven tegen Scienceguide.

  Wat De Putter in haar casestudy met 14 bètadocenten het meest treft, is het gevoel van boundary crossing dat zij-instromende leraren kunnen hebben. De docenten geven mij aan ‘Dat je in twee werelden komt die niet helemaal op elkaar aansluiten of die helemaal niet op elkaar aansluiten. Wat sommigen heel erg tegenviel was de schoolcultuur, die niet professioneel is, de ellenlange vergaderingen, collega’s die dingen beloven maar dat niet doen. Een dorpsgevoel ook: aan de ene kant heel veilig, maar aan de andere kant veel oud zeer en achterkamertjes politiek.’

  De Putter ziet ook dat zij-instromers profijt kunnen hebben van hun professionele vaardigheden die ze in hun voorgaande carrière buiten het onderwijs hebben opgedaan. Dat kan vooral een positief effect hebben op de manier waarop zij met hoge werkdruk omgaan. Volgens De Putter geven zij-instromers aan dat ze effectief kunnen vergaderen, hun werk goed kunnen structureren en in staat zijn hun taken af te bakenen. ‘Ze zeggen dat het bedrijfsleven wat dat betreft een goede leerschool is’, aldus De Putter.

  De Putter sprak ook met een drietal leidinggevenden van scholen voor voortgezet onderwijs over hun ervaringen met zij-instromers. ‘Leidinggevenden zien dat ze andere vaardigheden hebben en zijn daar blij mee. Ze waarderen ook de blik naar buiten en de professionaliteit van de zij-instromers. ‘Als ik ze iets vraag, dan heb ik niet voor de kerst, maar na twee weken een rapport op mijn bureau’.’

  De geïnterviewde leidinggevenden gaven ook aan dat zij-instromende leraren niet allemaal even geschikt zijn. ‘Van de tien die binnenkomen, blijven er maar twee plakken’, zegt De Putter.