Workshop ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’

  0
  199

  Wat kunt u doen om de kwaliteit in het voortgezet onderwijs verder te verbeteren? VOS/ABB geeft over dit thema op dinsdagmiddag 15 januari 2019 een workshop. U bent van harte uitgenodigd!

  Het verbeteren van onderwijskwaliteit is een ingewikkeld proces. Door de vele betrokkenen valt er niet direct op te sturen. In de workshop zullen we met elkaar van gedachten wisselen over interventies die bewezen effectief blijken bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Ook krijgt u tips voor uw eigen schoolorganisatie mee.

  Directe aanleiding voor de workshop is het verschijnen van het rapport Leren verbeteren werkt. Een onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen. In opdracht van het ministerie van OCW heeft het project Leren verbeteren onderzocht welke interventies helpen om de onderwijskwaliteit in een school te verbeteren.

  Kwaliteit en omvang

  Volgens Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, blijkt dat een gezamenlijk beeld in de school van wat er onder kwaliteit van onderwijs wordt verstaan, essentieel is om eraan te kunnen werken. Ook blijkt uit onderzoek dat een schoolleiding die de kwaliteitscultuur blijvend voedt, de kans om zwak te worden daarmee enorm verkleint.

  Kleine scholen (tot 500 leerlingen) hebben een veel grotere kans om zwak te worden dan grotere scholen(groepen) tot 2500 leerlingen. Daar staat dan weer tegenover dat zelfstandige scholen de kwaliteit vaker op orde hebben dan besturen met meer scholen.

  Directe en gerichte aansturing helpt!

  Er zal voldoende tijd en aandacht zijn om met elkaar te bespreken wat u kunt doen om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Daarbij zal ook zeker de vertaalslag gemaakt worden naar uw eigen school/scholen, zodat u praktische handvatten meekrijgt om onder meer de kwaliteitscultuur in uw organisatie verder vorm en inhoud te geven.

  Wanneer, waar en aanmelden

  De workshop ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’ is op dinsdagmiddag 15 januari in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. De workshop begint om 14 uur. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

  U kunt zich aanmelden via [email protected] onder vermelding van ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de school of scholen waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.