Wijziging Subsidieregeling extra hulp in de klas

0
270

Op 26 april 2021 is de Subsidieregeling extra hulp voor de klas gewijzigd. Er wordt een extra tijdvak toegevoegd om subsidie aan te vragen voor scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs komen voor deze regeling in aanmerking. Voor deze onderwijsvormen wordt verwezen naar de subsidieregeling.

Ondanks dat scholen hard gewerkt hebben om via afstands- en hybride onderwijs voldoende aandacht te geven aan de ontwikkeling van hun leerlingen, is in het afgelopen schooljaar bij veel van hen een vertraging op hun individuele leerlijn ontstaan ten opzichte van andere schooljaren.

In het Nationaal Programma Onderwijs is het verlengen van de Subsidieregeling extra hulp voor de klas van 31 juli 2021 tot en met eind 2021 opgenomen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Meer bij de AVS