Werkloosheid in onderwijs kost 346 miljoen

  0
  212

  In de periode 2017-2018 is in het onderwijs het aantal WW-uitkering gedaald, maar het aantal bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen. De totale kosten namen toe met ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

  In 2017 waren er in het primair en voortgezet onderwijs in totaal ruim 8500 WW-uitkeringen. In 2018 nam dat af tot bijna 7000. Het aantal bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen nam echter toe van ruim 4800 tot bijna 5600.

  De totale kosten die gemoeid zijn met WW- en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen in het primair en voortgezet onderwijs namen toe van 324 miljoen euro tot ruim 346 miljoen euro.

  Onderwijsminister Arie Slob baseert zich in zijn antwoorden op gegevens van het UWV, WWplus, het Participatiefonds en DUO.