Week tegen kindermishandeling: handle-with-care project in Heerlen

  0
  177

  Basisscholen in Heerlen krijgen dagelijks voordat de schooldag begint een signaal van de politie wanneer een leerling de voorgaande dag te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Het belangrijkste doel: steun. Jeroen Pieters, adviseur onderwijs bij schoolbestuur INNOVO, is enthousiast en wil dat meer gemeenten dit gaan invoeren. Dit meldt PO-Raad.Als er een ingrijpend geweldsincident heeft plaatsgevonden bij de leerling thuis, dan geeft de politie dit binnen 24 uur door aan de school. Alleen de naam en de geboortedatum van de leerling worden doorgegeven, samen met het codewoord: ‘handle with care’.  

  Sociale steun

  Door deze boodschap weet de leerkracht dat het kind extra steun en aandacht nodig heeft. Sociale steun is heel belangrijk voor de veerkracht van kinderen die thuis veel stress meemaken. Dit vermindert de kans op gezondheidsschade en zij komen op school beter aan leren en ontwikkelen toe. Het is niet de bedoeling dat leerkrachten de leerling specifieke vragen gaat stellen over de thuissituatie: docenten zijn geen psychologen. “Maar het is voor ieder kind fijn als je op zo’n moment niet hoeft uit te leggen waarom je te laat op school bent, waarom je je gymspullen vergeten bent of je huiswerk niet hebt gemaakt”, legt Pieters van INNOVO uit. 

  Aandacht voor kindermishandeling

  Alle 700 leerkrachten van de INNOVO-scholen zijn geschoold in het werken met de nieuwe meldcode kindermishandeling en hebben een online cursus traumasensitief lesgeven gevolgd. Ook heeft elke school een aandachtsfunctionaris kindermishandeling.  

  Pilot

  De regio Heerlen is één van de twee regio’s waar een pilot loopt met dit Handle-with-care project. Het project is ontstaan in Engeland, en is inmiddels in bijna het hele land ingevoerd. Augeo Foundation helpt gemeenten, politie, scholen en andere organisaties om deze samenwerking te organiseren, ondersteunt de deelnemende leerkrachten en onderzoekt de resultaten.