Wat zijn gevolgen van curriculum.nu?

  0
  919

  In opdracht van het Ministerie van OCW is de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw curriculum voor PO en de eerste twee leerjaren van VO. 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen hebben zich gebogen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, voor negen leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/ wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.

  Curriculum.nu heeft als doel:
  – versoepeling doorstroming van PO naar VO;
  – verbeteren van de samenhang tussen vakken;
  – verlichten van de overladenheid;
  – meer ruimte voor eigen invulling.

  Curriculum.nu is opgebouwd rondom werkwijzen, pijlers, denkwijzen en grote opdrachten. Voor Mens & Natuur zijn deze:

  WerkwijzenPijlers
  OnderzoekenGezondheid
  OntwerpenDuurzaamheid
  Modelgebruik en -ontwerpTechnologie
  Praktisch handelenWetenschap
  Waarderen en oordelen
  DenkwijzenGrote Opdrachten
  Patronen en ordeningSignalen en informatie
  Schaal, verhouding, hoeveelheidWisselwerking en energie
  SystemenKringlopen en transport
  Stabiliteit en verandering(Bio)diversiteit en overleven
  Structuur en functie, vorm en functie, doel en middelNatuurlijke grondstoffen en materialen
  Oorzaak en gevolgrelatiesAarde en klimaat
  Risico’s en veiligheidHeelal en tijd

  Voor het eerst is er daadwerkelijk een doorlopende leerlijn van groep 1 PO tot en met leerjaar 2 VO. Indien de plannen in grote lijnen worden doorgevoerd, zal dat invloed hebben op de dagelijkse lespraktijk. Zo zullen bepaalde onderwerpen al in de onderbouw worden geïntroduceerd en is er meer aandacht voor scheikunde, ook op vmbo.

  Ga voor de details van andere leergebieden naar curriculum.nu. U kunt tot en met 11 augustus feedback op de plannen leveren. In oktober 2019 worden de definitieve plannen ten slotte aan de Minister van OCW overhandigd.