Wat vindt u van kernwaarden openbaar onderwijs?

  0
  289

  VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) willen graag weten hoe u denkt over een voorgestelde actualisering van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Wij vragen u daarom een online enquête hierover in te vullen.

  De afgelopen tijd is uitgebreid gesproken met onder anderen schoolbestuurders en -leiders, wetenschappers, leraren en ouders over hoe de kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen worden geactualiseerd, zodat ze passen bij de huidige tijd.

  Op basis van deze gesprekken zijn de volgende kernwaarden tot stand gekomen:

  1. Gelijkwaardigheid
  2. Vrijheid
  3. Actieve pluriformiteit

  Deze waarden komen voort uit het democratische karakter van de openbare school, die van en voor de gehele samenleving is en waar ontmoeting plaatsvindt. Op basis hiervan is ook een nieuwe slogan bedacht:

  Openbaar onderwijs: waar verhalen samenkomen

  Onze vraag aan u is hoe u over de nieuwe kernwaarden en de slogan denkt: ga naar de online enquête.