Voorlopig protocol heropenen vo-scholen gepubliceerd

  0
  1629

  De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Scholen kunnen echter niet wachten met zich voor te bereiden op de heropening. Daarom publiceren de sociale partners nu een voorlopig protocol, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet. Dit voorlopig protocol is een gezamenlijk product van AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de VO-raad en is afgestemd met OCW.

  De term ‘voorlopig’ geeft aan dat het protocol nog aangepast kan worden. Dit zal dan met name zijn op basis van nieuwe inzichten en adviezen van het Outbreak Management Team.

  In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. De voorschriften staan in rood afgedrukt, de adviezen in zwart. Het protocol begint met een aantal uitgangspunten voor het heropenen van de scholen, zoals – kort samengevat – vanaf 2 juni gaan alle scholen open en alle leerlingen naar school. En: onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Dergelijke uitgangspunten zijn belangrijk voor de periode tot de zomervakantie, maar – naar het zich laat aanzien – ook voor de start van het nieuwe schooljaar. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat de regel van anderhalve meter afstand houden, ook in september en een periode daarna nog zal gelden. Het inrichten van het onderwijs op school vanaf 2 juni is naar alle waarschijnlijkheid dus ook een investering in het nieuwe schooljaar. 

  DOWNLOAD HET ‘VOORLOPIG PROTOCOL VAN DE SOCIALE PARTNERS: OPSTART VOORTGEZET ONDERWIJS’ 

  LEES DE Q&A HEROPENING VO-SCHOLEN