Verlenging inhaal- en ondersteuningsprogramma (IOP) en regeling Extra hulp voor de klas

0
3

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft OCW deze week de verlenging van de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma gepubliceerd. De regeling is bedoeld om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden. De subsidieregeling Extra hulp voor de klas, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de corona maatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel, zal ook verlengd worden en zeer binnenkort worden gepubliceerd.

De subsidieregeling wordt verlengd tot en met het eind van dit jaar. Scholen en instellingen kunnen vanaf 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021 (opnieuw) subsidie aanvragen voor dergelijke programma’s. De eerste aanvraagperiode duurt tot en met 2 mei 2021. Als hierna nog middelen resteren, wordt er een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 tot en met 13 juni 2021. Er is voor het vo totaal € 94 mln. beschikbaar

Meer informatie op de site van de VO-raad