Verbeterstappen na fout in eindtoetswaarden

  0
  268

  In mei maakt het ministerie van OCW bekend dat 11 procent van de groep-8 leerlingen, vanwege een fout, een onjuist toetsadvies heeft gekregen. Dat heeft bij een aantal leerlingen geleid tot een onjuist schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van dit incident heeft ABD Topconsult afgelopen zomer onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit heeft geleid tot een gedegen rapport met aanbevelingen.

  Minister Slob meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vrijwel alle aanbevelingen overneemt. De uitvoering start ook direct in het huidige schooljaar. Besluiten over de normeringen van de eindtoetsen worden voortaan genomen door een stuurgroep onder voorzitterschap van OCW. Dit geldt zowel voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toeten en Examens (CvTE) als voor de eindtoetsen van de private aanbieders (de IEP, Route 8, de Dia-eindtoets en de AMN-Eindtoets).

  Verder zullen de berekeningen die nodig zijn om de normeringen van de eindtoetsen voldoende vergelijkbaar te maken, vanaf nu door twee partijen onafhankelijk van elkaar worden gemaakt. Enerzijds door de Expertgroep Toetsen PO en anderzijds door stichting Cito. Bij stichting Cito zullen deze werkzaamheden door andere medewerkers worden gedaan dan de medewerkers die een rol hebben in de normering van de Centrale Eindtoets. Bij het debacle afgelopen mei bleek de Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan voor het Ministerie van OCW, gerekend te hebben met onjuiste waardes.

  Daarnaast geeft het ministerie aan dat ook tijdens de afname op basis van een deel van de uitkomsten, opnieuw gecontroleerd wordt of de normeringen van de eindtoetsen kloppen, en ook onderling consistent zijn.