Uitslagen eindtoets basisonderwijs komen later: door corona moet er meer ‘afgestemd’ en ‘berekend’ worden

0
1

Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs moeten langer wachten op de uitslag van de (centrale) eindtoets die ze afgelopen maand hebben gemaakt. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) had voorzien dat de leerling- en schoolrapporten maandag beschikbaar zouden komen, maar heeft dit uitgesteld.

Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs moeten langer wachten op de uitslag van de (centrale) eindtoets die ze afgelopen maand hebben gemaakt. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) had voorzien dat de leerling- en schoolrapporten maandag beschikbaar zouden komen, maar heeft dit uitgesteld.

‘Er is bij de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen uit te voeren, zodat deze normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen achter de rug hebben’, aldus het CvTE.

Uit een eerder gepubliceerd overheidsdocument, bedoeld voor scholen, staat dat met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat er bij de berekeningen van de toetsadviezen rekening gehouden wordt met eventuele leerachterstanden als gevolg van de schoolsluitingen van afgelopen jaar. De Onderwijsinspectie concludeerde onlangs dat basisschoolleerlingen afgelopen jaar vertraging opliepen in onder meer begrijpend lezen en rekenen.


Bron: Volkskrant