Tweede consultatieronde curriculumherziening geopend

    0
    315

    De negen ontwikkelteams die voor curriculum.nu werken aan een conceptvisie op hun leergebied hebben een tweede tussenproduct opgeleverd. Hierop kan online feedback worden gegeven. Daarnaast worden er diverse consultatiebijeenkomsten georganiseerd om de producten te bespreken.

    In het tweede tussenproduct zijn de ‘grote opdrachten’ geformuleerd per leergebied. Deze opdrachten beschrijven wat de leerlingen op dat leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en in die wereld adequaat te kunnen handelen. Het tussenproduct is het resultaat van twee ontwikkelsessies van enkele dagen met een tussengelegen feedbackronde waarop honderen reacties binnenstroomden van vakverenigingen, het vervolgonderwijs, ontwikkelscholen, ouders en leerlingen. De ontwikkelteams hebben op basis van de binnengekomen feedback hun visie op het leergebied bijgesteld

    Reageren kan tot en met vrijdag 6 juli 2018 via de online pagina’s van de ontwikkelteams NederlandsEngels/ moderne vreemde talenDigitale geletterdheidRekenen & WiskundeBurgerschapBewegen & SportKunst & CultuurMens & Natuur of Mens & Maatschappij.