Na topjaar 2016-2017 krimpt voortgezet onderwijs

  0
  68

  Het is zover: na het basisonderwijs krijgt nu ook het voortgezet onderwijs te maken met dalende leerlingenaantallen.

  Het aantal middelbare scholieren steeg jarenlang, maar daalt dit schooljaar voor het eerst, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het voortgezet onderwijs heeft zo’n tienduizend leerlingen minder dan vorig jaar, een daling van een procent. De verwachting is dat die trend zich doorzet.

  De verklaring is redelijk simpel: er zijn vanaf 2000 minder kinderen geboren. Het basisonderwijs had daar al last van, nu is het voortgezet onderwijs aan de beurt. De VO-raad, de organisatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, laat weten dat middelbare scholen zoeken naar manieren om het onderwijsaanbod overal in stand te houden. Daarvoor zullen scholen meer moeten samenwerken en overleggen over de opleidingen die ze aanbieden.

  De krimp doet zich in het hele land voor, blijkt uit de CBS-cijfers. De daling is het sterkst in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen wordt nu hard gewerkt aan een reddingsplan voor het voortgezet onderwijs. Als scholen daar niet gaan samenwerken, zullen drie van de vier binnen enkele jaren moeten sluiten.

  Alleen in de vier grootste steden, met Utrecht als koploper, nam het aantal leerlingen dit schooljaar nog iets toe.