5 Tips: Wat maakt jou een goede docent?

  0
  1851

  Drie onderdelen van docentgedrag die van invloed zijn op het leren en het gedrag van leerlingen zijn:

  1. Vaardigheden om activiteiten in de klas te organiseren en te managen.
  2. Vaardigheden om instructie te geven.
  3. Vaardigheden in het omgaan met leerlingen.

  Uit onderzoek (van Gennip) gepubliceerd onder de titel “Wat is de ideale leraar?” vonden de leerlingen dat goede leraren: 

  • ervoor zorgen dat leerlingen hun werk maken
  • de klas onder controle hebben
  • bereid zijn om leerlingen die hulp nodig hebben te helpen
  • goed kunnen uitleggen
  • variatie aanbrengen in hun manier van lesgeven
  • tijd maken om de leerlingen en hun achtergronden te leren kennen. 

  Je komt als docent niet aan deze activiteiten toe, als je de klas niet onder controle hebt. Dus daarom: Vijf tips om een goede docent te worden 

  Tip 1 Maak contact

  • Maak een ritueel van de leerlingen bij de deur goedemorgen/middag te wensen.
  • Maak kletspraatjes met leerlingen.
  • Maak oogcontact met leerlingen, regelmatig de hele klas rondkijken.
  • Ga tijdens zelfstandig werken bij groepjes zitten en knoop gesprekjes aan over vrijetijdsbesteding, hobby’s muziekvoorkeur, etc. 

  Tip 2 Hanteer een vast patroon/structuur in je lessen

  • Zorg voor een goede lesplanning, die je op het bord zet. (evt. met de tijd per onderdeel erbij)
  • Bedenk van te voren hoe je omgaat met algemene regels en procedures in jouw les (direct spullen pakken, één tegelijk aan het woord, naar de wc gaan, vinger opsteken, te laat komen, etc.)
  • Vaste indeling in je les (b.v. Welkom heten, planning en doel van de les op bord, presentie, instructie, huiswerk vorige keer, zelf aan het werk, huiswerk, terugblik, samenvatting les , doel behaald?, leerlingen blijven zitten tot de bel gaat, gedag bij de deur).

  Tip 3 Vraag je bij storend gedrag af: “Wil ik dit gedrag maal 20?” Zo niet? Doe er dan nu wat aan!

  • Je kunt gemakkelijk weinig storend gedrag corrigeren: Ga eens recht zitten, zet je pet even af, als je een vraag hebt steek je je vinger op, doe je mee met de les? Doe dat consequent en grijp snel in, veel minder kans dat het uit de hand loopt.

  Tip 4 Wees een spin in het communicatieweb

  • Laat alle communicatiedraden naar de uithoeken van het leslokaal lopen via jou als docent. Draden die door de leerlingen onderling gesponnen worden, kap je af.
  • Leerlingen mogen dus best met elkaar praten, maar alleen als jij als docent hebt gezegd: “Nu mogen jullie praten of onderling overleggen”

   Tip 5 Start consequent en houd dat vol tot het in de klas gaat zoals jij dat hebben wilt

  • Als er zich een overtredeing voordoet, moet je er altijd iets aan doen
  • Vervolgens moet je er net zolang iets doen tot het gewenste gedrag wordt vertoond.
  • Consequent zijn is iets anders dan streng. Heb je het gevoel “niet aardig gevonden te worden” , bedenk dan dat structuurvolle, consequente docenten bij de leerlingen het meest geliefd zijn!

  Heb je deze tips onder de knie? Dan heb je al heel wat vaardigheden in huis die je een goede docent maken!