Tien veel gestelde vragen voor de tienminutengesprekken

  0
  134

  Het is gebruikelijk om ongeveer drie keer per jaar tienminutengesprekken te houden met ouders. Het zijn belangrijke momenten voor leerkracht, ouders en kind. Naast het belang dat leerkrachten hechten aan deze gesprekken, kunnen sommige leerkrachten dit moeilijk of zwaar vinden. Wat zijn nou veelgestelde vragen van docenten omtrent de tienminutengesprekken. DIT IS WIJS zocht het uit en heeft tien veelgestelde vragen op een rij gezet.

  Het is in ieder geval goed om dit soort gesprekken voor te bereiden. Van te voren al bepalen wat je wil zeggen en wat je wil vragen aan ouders. Maak tijdens het gesprek of direct na het gesprek aantekeningen en noteer eventuele afspraken die je maakt met ouders. Het kan voorkomen dat je bepaalde dingen lastig vindt of niet weet. Daarom is er een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. Heb je zelf nog vragen of eventuele toevoegingen? Laat het ons weten en reageer hieronder! Samen zijn wij WIJS.

  1. Hoe win je het vertrouwen van ouders in tien minuten?
  Drie avonden van 10 minuten, dus maar een half uur per jaar met de ouders. Dat is niet veel om een vertrouwensband op te bouwen. Het belangrijkste is dat je de ouders laat beseffen dat ze er toe doen. En dat het kind er bij jou toe doet. Blijf zelfs in negatieve situaties positief over het kind.

  2. Voer je dit soort gesprekken met of zonder leerling erbij?
  Laten we voorop stellen dat geen van beide per se fout is. Het verschilt per mening. Het is belangrijk dat je kijkt in welke leeftijdscategorie het kind zit. Er zit een groot verschil in eigen keuzes maken betreffende het kind. Het ontwikkelingsniveau van kinderen onder de 14 ligt anders dan die van kinderen van 15 of 16 jaar.

  3. Hoe kun je ouders ‘slecht nieuws’ overbrengen?
  Het is belangrijk om het zorgvuldig te melden. Voor ouders is het vaak moeilijk om negatieve punten over hun kind aan te horen. Er zijn drie stappen in het overbrengen van slecht nieuws:
  – Begin met het vertellen van het bericht. Draai er niet omheen;
  – Geef de ouders de kans om hun gevoel te beschrijven;
  – Ga samen met de ouders zoeken naar wegen om het bericht een vervolg te geven.

  In de praktijk zal dit niet altijd makkelijk en soepel verlopen. Probeer dan de stappen gewoon te herhalen, hoe vervelend het ook is, maar de feiten kunnen niet veranderd worden.

  4. Hoe ga je om met informatie over een leerling als zijn ouders gescheiden zijn?
  Scholen hebben in Nederland de informatieplicht. De niet-verzorgende ouder heeft hetzelfde recht op informatie die de verzorgende ouder ook krijgt. Dit kan voor sommige verzorgende ouders erg moeilijk zijn. Wees duidelijk over de wettelijk verplichting. Via overleg kan er geprobeerd worden om het zo dragelijk mogelijk te maken en geef aan dat informeren aan de niet-verzorgende ouder op verschillende manieren kan, bijvoorbeeld door alleen een kopie van rapport.

  5. Wat moet je doen als de ouders in jouw bijzijn ruzie gaan maken?
  Ouders botsen weleens in hun ideeën over de opvoeding van hun kind. Zorg ervoor dat je als docent meervoudig partijdig blijft. Tijdens een conflict moet je verbindend zijn en proberen de beide partijen tot elkaar te brengen. Het gemeenschappelijke belang dient altijd benoemt te worden.

  6. Wat doe je als ouders negatief over je collega’s praten?
  Geef erkenning aan beide partijen. Doe net alsof de collega waar de ouders het over hebben er bij zit. Het gebruiken van verbindend taalgebruik kan een stap zijn in de goede richting. Probeer raakvlakken te zoeken die voor beide partijen opgaan.

  7. Hoe benader je een collega over wie ouders een klacht hebben?
  Het is belangrijk te handelen vanuit je positie. Jij bent niet de aangewezen persoon om een collega de les te lezen. Maak een afspraak met de collega en leg de informatie die je gekregen hebt bij die persoon neer. Hierna kun je vervolgens overleggen hoe de zaak aan te pakken. Kijk ook goed naar de aard van de klacht. Bijvoorbeeld bij meldingen van seksuele intimidatie of lichamelijk geweld dien je direct naar de vertrouwenspersoon van de school te stappen.

  8. Hoe krijg je ouders aan het praten die stil zijn tijdens een gesprek?
  Geef de ouders in het begin van het gesprek eerst de tijd om aan hun gesprekspartner te wennen. Geef wat algemene informatie of start met enkele gesloten vragen. Zodra het vertrouwen een beetje is opgebouwd kun je overgaan op open vragen. Blijven de ouders stil? Geef dan erkenning aan de zwijgende ouders.

  9. Hoe ga je om met afspraken die je met ouders maakt?
  Zorg ervoor dat je afspraken of beloftes noteert in het dossier. Dan kan er makkelijk geëvalueerd worden wat er is afgesproken en wat er nagekomen is. Probeer de gemaakte afspraken ook regelmatig te toetsen. Als het niet loopt zoals het moet is een telefoontje vaak al voldoende om resultaat te bereiken.

  10. Waar moet je het over hebben als het goed gaat met de leerling?
  Hoe raar het ook is, het is een probleem waar docenten wel eens tegenaan lopen. Waar moet je het over hebben als het goed gaat met een leerling? Een positief gesprek legt de basis tot een relatie met de ouders en dit kan weer helpen wanneer er een gesprek met negatieve punten aan bod komt. Daarnaast is het voor ouders ook heel fijn om te horen dat het goed gaat met hun kind.

  De tienminutengesprekken zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs- en begeleidingsproces. Het zijn de schaarse momenten waarop er contact is tussen de ouders van het kind en de docent die het meest bij het kind betrokken is. Gebruik begrijpelijke taal en draai niet om de feiten heen. Zorg voor een goede voorbereiding en dan moeten de gesprekken goed verlopen.