Technische afdelingen vmbo dicht door tekort aan leerlingen

  0
  387

  Door een gebrek aan leerlingen dreigen techniekafdelingen op vmbo-scholen te verdwijnen. Een derde van de vmbo’s met een techniekafdeling denkt erover die te sluiten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

  Dit schooljaar daalde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst in tien jaar. Ook de komende jaren zullen veel scholen het met minder leerlingen moeten doen: onderwijsinstantie DUO berekende dat 20 procent van de middelbare scholen in de komende jaren fors minder leerlingen krijgt.

  Forse krimp

  RTL Nieuws onderzocht hoe hiermee wordt omgegaan door technische vmbo-scholen die te maken krijgen met zo’n forse krimp. Uit dit onderzoek blijkt dus dat een derde van deze scholen een techniekafdeling sluit of overweegt te gaan sluiten.

  Paul Rosenmöller van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, herkent dat beeld. “Technische opleidingen zijn dure opleidingen. En die worden vaak als eerste gesloten als een school te maken heeft met krimp.” En dat terwijl er nu al een groot tekort aan technisch geschoold personeel is.

  Daling leerlingen voortgezet onderwijs


  De verwachte daling van het aantal leerlingen per school op basis van prognoses van DUO. Sommige scholen hebben meerdere vestigingen. De daling geldt voor alle vestigingen samen.

  De afgelopen tien jaar kozen steeds minder kinderen voor een technisch vmbo-profiel. Werd dat in 2007 nog door 37.300 leerlingen gevolgd, nu zijn dat er nog maar 25.500.

  Steeds hoger opgeleid

  De daling van het aantal leerlingen komt gedeeltelijk doordat er de afgelopen jaren steeds minder kinderen zijn geboren. In het vmbo zijn bovendien verhoudingsgewijs minder leerlingen doordat Nederland gemiddeld steeds hoger opgeleid wordt. En de vmbo-leerlingen die er wel zijn, kiezen ook nog eens minder vaak voor techniek dan tien jaar geleden.

  Nu is voor sommige scholen het aantal leerlingen op het technisch vmbo zover gedaald dat ze deze afdelingen moeten gaan sluiten. Deze scholen hebben vaak meerdere vestigingen waar techniek wordt aangeboden. Sommige scholen houden dan één techniekafdeling, maar sluiten die op andere plaatsen.

  Verder reizen is obstakel

  Leerlingen moeten dan vaak wel verder reizen. Daar blijken ze niet altijd toe bereid. Henk van der Esch, voorzitter van de scholenkoepel Achterhoek VO: “Al is het maar tien minuten met de trein, ze gaan uit hun sociale omgeving weg en dat willen ze liever niet. ”

  In de Achterhoek zijn ze zich al in 2008 gaan voorbereiden op de krimp. Daardoor is er nu een breed aanbod aan technische opleidingen in de regio. Van der Esch heeft een advies voor andere scholen: “Kijk krimp goed in de ogen, denk niet dat je het op concurrentie kunt winnen.”

  Bedrijven willen technische vrouwen

  Het zijn vooral jongens die technische opleidingen doen. Dat moet veranderen, vinden bedrijven.

  Scholen moeten samenwerken

  Om te voorkomen dat in sommige gebieden helemaal geen techniekprofiel meer wordt aangeboden op vmbo’s, heeft de regering 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Volgens de VO-raad ligt de bal nu bij de scholen. “Om dit geld goed te gebruiken, moeten scholen zo snel mogelijk gaan samenwerken. Met elkaar en met de arbeidsmarkt.”