Subsidie beschikbaar voor onderzoek naar ‘gedrag en passend onderwijs’

  0
  578
  Het NRO heeft een tweede subsidieronde geopend voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers die samen onderzoek willen doen binnen de thematiek van ‘gedrag en passend onderwijs’. Het gaat om driejarige, praktijkgerichte onderzoeken, die concrete en bruikbare producten moeten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

  Inhoudelijk dienen de aanvragen zich te richten op onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag en sociale ontwikkeling. Dit dient te worden gedaan vanuit één van de volgende drie perspectieven: dat van de schoolcultuur, van de leraar of van de leerling.

  Subsidie

  Geïnteresseerde consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen kunnen eerst een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van een projectidee. Het NRO selecteert uit alle aanvragen de beste ideeën. In werkconferenties kunnen de geselecteerde consortia vervolgens op basis van collegiale toetsing hun idee uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Hiervoor is 380.000 euro per project beschikbaar.

  In totaal stelt het ministerie van OCW 3.200.000 euro beschikbaar voor meerdere driejarige projecten.

  Meer informatie en aanvraag indienen

  Zie voor meer informatie de website van het NWO. Hier vindt u ook de call for proposals, met daarin een inhoudelijke uitwerking van de drie perspectieven en nadere richtlijnen voor het opstellen van een onderzoeksaanvraag. Via de NWO-website kunt u ook een aanvraag indienen.

  • Deadline voor indienen intentieverklaringen: 16 oktober 2018, 14:00 uur
  • Deadline voor indienen uitgewerkte aanvragen: 6 november 2018, 14:00 uur