‘Strengere toelating pabo leidt niet tot betere studenten’

  0
  685

  Toelatingstoetsen op de pabo die ervoor moesten zorgen dat het niveau van eerstejaars studenten op de lerarenopleiding hoger zou worden, hebben niet gewerkt. Dat meldt Trouw op basis van een onderzoek door de Tilburg University en kenniscentrum Caop.

  De hoop was dat vanwege de strengere toelatingseisen, die in 2015 zijn ingegaan, slimmere scholieren zich zouden aanmelden voor de pabo. Maar uit het onderzoek Onderwijs aan het werk 2018 blijkt dat de eindexamencijfers van jongeren die voor de pabo kiezen niet zijn gestegen. Op de lerarenopleidingen zitten nog altijd de betere vmbo’ers, gemiddelde havisten en minder goed presterende vwo’ers.

  Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers concludeert in Trouw dat de selectie van eerstejaars is mislukt: “Het is een flop zou je kunnen zeggen.”

  Van Engelshoven wil toelatingseisen mogelijk aanpassen

  Minister Van Engelshoven zal het onderzoek “heel kritisch” bestuderen. Ze noemt de kwaliteit van de pabo’s “een groot goed, omdat het ook invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs”.

  De minister van Onderwijs wil na de zomer met een uitgebreide reactie komen, die mogelijk inhoudt dat de toelatingseisen worden aangepast. “Want als het zo is dat de huidige selectie niet bijdraagt aan de kwaliteit maar wel een extra drempel opwerpt voor bepaalde groepen studenten, dan vind ik dat daar wellicht verandering in moet komen.”

  Door de toelatingseisen is het aantal eerstejaars op de pabo bovendien gehalveerd, bleek eerder al. Tegelijkertijd kampen de basisscholen met een oplopend lerarentekort, waardoor er over twee jaar naar schatting 3000 voltijds leraren te weinig zijn. Ook blijken studenten met een migratieachtergrond minder vaak naar de pabo te gaan dan voorheen.

  Volgens Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs, zijn de toelatingstoetsen ingevoerd om de kennis die nodig is voor de opleiding te borgen. “Studenten die beginnen aan de pabo hebben soms een romantisch beeld van het beroep en denken: leuk iets met kinderen doen.” De Kort geeft aan dat er meer bij komt kijken. “We zien dat de toets en de stage beter gemotiveerde eerstejaars oplevert. Hiermee wordt de uitval gereduceerd.”