Steekproefscholen uitgenodigd voor onafhankelijk onderzoek kwaliteitsborging schoolexaminering

    0
    217
    De onafhankelijke adviescommissie die in opdracht van de VO-raad onderzoek doet naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs heeft een enquête uit laten zetten door onderzoeksbureau Oberon, onder een steekproef van vestigingen voor voortgezet onderwijs. Begin oktober hebben de scholen (directies en bestuurders) een uitnodiging van de commissie ontvangen, met het verzoek aan dit onderzoek mee te werken.

    De onafhankelijke adviescommissie onder leiding van mevrouw Geert ten Dam is gevraagd een landelijk representatief beeld te krijgen van de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs, en waar nodig aanbevelingen te doen voor verbetering van de processen rond schoolexamens op het niveau van school, bestuur en landelijke regelgeving. De enquête onder vestigingen voor voortgezet onderwijs vormt één van de onderdelen van het onderzoek van de commissie. De deelname van steekproefscholen aan het onderzoek is van groot belang om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteitsborging van schoolexamens en eventuele verbetermogelijkheden.