Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet

0
472

Op meer dan de helft van de scholen ontbreken nog altijd personeelsleden vanwege coronaklachten. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 600 schoolleiders. De afwezigheid van onderwijzers door coronaklachten komt bij veel scholen bovenop de reeds bestaande onderbezetting.

Meestal gaat het om 1 tot 5 procent afwezigheid per school. Bij 3 procent van de scholen is dat percentage afwezigen boven de 10. Op 45 procent van de scholen is het hele team weer compleet in de laatste schoolweken voor de zomervakantie. Gemiddeld was per school 1,1 procent van het team nog niet aanwezig op school vanwege corona. Afgaand op de gemiddelde teamgrootte van 28 is er bij een op de drie scholen nog een leraar afwezig.

Bovenop de onderbezetting, verschillende klassen naar huis

De afwezigheid van deze leraren komt bovenop de toch al nijpende onderbezetting op scholen. Ruim 50 procent van de schoolleiders zegt op zijn school ook nog eens een onderbezetting te hebben van gemiddeld 1,8 procent, wat neerkomt op 0,5 personen per school. Zo’n 3 procent van de scholen noemt een reguliere onderbezetting die hoger is dan 10 procent van het team.
In veel gevallen kon het tekort aan teamleden voor de zomervakantie nog worden opgevangen. Op een derde van de scholen werden één of meerdere klassen naar huis gestuurd.

Veel leraren getest op corona, weinig besmettingen

Op 84 procent van de scholen zijn er personeelsleden getest op corona. Gemiddeld gaat het om 6 procent van het team en bijna 2 personen per school. Een klein percentage test positief op de test, circa 5 tot 7 procent.

Bij 62 procent van de scholen verliep het testen zonder problemen, ruim 22 procent van de scholen vond dat ze lang moesten wachten op de uitslag. Overige klachten waren lange reistijd naar de testlocaties, lange wachttijd tot de test en onduidelijkheid over inzetbaarheid.


Meer scholen zicht op voortgang leerlingen

Een meerderheid van de scholen heeft inmiddels zicht op de ontwikkeling en voortgang van leerlingen op de kernvakken taal, spelling, lezen en rekenen. Voor 73 procent van alle leerlingen is al een beeld te geven, voor 27 procent is de voortgang nog onbekend. Gemiddeld lijkt 14 procent van de leerlingen sneller te zijn gegaan op de kernvakken, is 70 procent gelijk gebleven en heeft 16 procent een achterstand opgelopen.

Veel scholen klaar voor start volgend schooljaar, nog wel uitdagingen

Ruim 80 procent van de scholen is klaar voor het volgende schooljaar met oog op coronamaatregelen. Schoolleiders zijn wel druk rondom de communicatie met ouders, het rondkrijgen van de personeelsbezetting en het weer motiveren van de leraren. Veel schoolleiders zien dat hun team na dit zware jaar toe is aan vakantie en ze doen hun best om het nieuwe schooljaar met een volledig team vol nieuwe energie te starten.

Bron: AVS