Staken en salaris

  0
  128

  Op dinsdag 27 juni hebben veel basisschoolleerkrachten in Nederland deelgenomen aan de prikactie die georganiseerd is door de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het PO-front. Door middel van deze prikactie is aangedrongen om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eer- lijke en rechtvaardige salariëring in het primair onderwijs. Ook zou dit extra geld gebruikt moeten worden voor het verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs. De prikactie van 27 juni heeft ertoe geleid dat tijdens Prinsjesdag is aan- gegeven dat 270 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor het verhogen van de salarissen in het primair onderwijs. Aangezien dit bedrag niet in de buurt komt van het bedrag dat benodigd is om de verschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs aanzienlijk te verkleinen, hebben de vakbonden een algemene staking uitgeroepen. Deze staking zal plaatsvinden op de dag die bekend staat als de dag van de leraar (5 oktober).

  Net als bij de prikactie van 27 juni kan een werkgever op basis van het bepaalde in artikel 11.2 lid 6 van de cao primair onderwijs besluiten het salaris over niet gewerkte uren in te houden op het salaris.

  De stakingsactie kan rekenen op brede steun binnen het onderwijs. De PO-raad (de werkgeversor- ganisatie in het primair onderwijs) heeft de werkgevers in het primair onderwijs opgeroepen om een gezamenlijke lijn te trekken ten aanzien van salarisdoorbetaling.

  Uit een ledenpeiling van de PO-raad is namelijk gebleken dat een groot deel van de leden vraagt om een gezamenlijke opstelling. Daarnaast is de PO-raad van mening dat de impact van de staking veel groter is als de leden in de sector een gezamenlijke lijn trekken. Daarom heeft de PO-raad haar leden geadviseerd om het salaris niet te korten bij een medewerker die op 5 oktober deelneemt aan de staking. De uiteindelijke beslissing of een korting op het salaris plaatsvindt, wordt door jouw werkgever genomen. Aangezien sprake is van een door de vakbonden uitgeroepen staking, kunnen leden van de vakbonden (AOB, FNV of CNV) aanspraak maken op een vergoeding uit de stakingskas van hun vakbond, indien het salaris wordt gekort door de werkgever vanwege deze staking.