Sociale media en schoolmedewerkers: hoe ga je om met valkuilen?

  0
  752

  De brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’ gaat over social-mediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen.

  Omgaan met online situaties

  De centrale vraag is: hoe je enerzijds de kracht van sociale media kunt benutten, met respect voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl je anderzijds wilt voorkomen dat de school, de medewerkers, de leerlingen, of andere betrokkenen beschadigd raken. In de brochure wordt ingegaan op online situaties die de school of de medewerkers in diskrediet kunnen brengen. In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • online geuite meningen of standpunten van docenten
  • online leerling/docent-contacten buiten schooltijd
  • online geuite meningen of klachten van leerlingen of ouders
  • misplaatste ‘hulp’ van leerlingen of ouders
  • filmpjes van opstootjes op het schoolplein
  • filmpjes van gedoe in de klas
  • doorgezonden sexting-beelden

  Sommige zaken zijn juridisch van aard, maar niet alles is wettelijk geregeld. Deze brochure beschrijft dat spanningsveld en de worstelingen, en hoe je ermee om kunt gaan.

  Sociale-veiligheidsklimaat

  “Veel scholen vragen zich af hoe ze hun social-media-beleid moeten vormgeven en waar dat betrekking op moet hebben”, zegt Remco Pijpers, strategisch adviseur van Kennisnet en coördinator van de brochure. “Moet de school bijvoorbeeld iets doen als een vechtpartij tussen twee leerlingen buiten schooltijd wordt gefilmd, en dat filmpje op YouTube wordt gezet? Op het eerste gezicht zou je zeggen: ‘Nee, wat zich buiten school afspeelt bij de leerlingen, valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.’ Aan de andere kant: wat ze buiten schooltijd doen op sociale media, heeft ook invloed op het sociale-veiligheidsklimaat van de school. Waar de school een wettelijke (én morele) verantwoordelijkheid voor heeft. Daarnaast kan het een enorme impact hebben op het imago van de school, als bekend wordt op welke school deze leerlingen zitten.