Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs te laag

0
2

Goed kunnen schrijven is voorwaardelijk om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het ontwikkelen van schrijfvaardigheid is bovendien van groot belang voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast kunnen schrijven en schrijfonderwijs ten goede komen aan de leesvaardigheid van leerlingen.

Naar aanleiding van de peiling Schrijfvaardigheid 2018-2019 in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) rapporteert de Onderwijsinspectie voor het eerst over schrijfvaardigheid in termen van de referentieniveaus. Het peilingsonderzoek laat zien dat lang niet alle leerlingen het primair onderwijs verlaten met een fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau.

73% Van de groep-8-leerlingen (bo) en 33% van de schoolverlaters (sbo) behaalt het fundamentele niveau 1F. Het streefniveau 1S/2F wordt door 28% van de bo-leerlingen en 9% van de sbo-leerlingen behaald. 

Deze prestaties zijn stabiel sinds 2009, maar ze passen, zeker waar het gaat om het streefniveau, niet bij de ambities die de commissie Meijerink formuleerde bij de introductie van de referentieniveaus (85% 1F en 65% 1S/2F aan het einde van het po).

Lees meer en download de rapporten: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/schrijfvaardigheid-einde-sbo