Rutte gaat met scholen en onderwijsbonden praten over extra geld

  0
  408

  Schoolbesturen en onderwijsbonden gaan met premier Rutte in gesprek over het extra geld dat hij heeft toegezegd. Drie dagen geleden riepen ze hem in een brief op om door te praten over een noodpakket van dik 400 miljoen euro.

  De brief, die in handen is van deze krant, is deze week naar het Torentje gegaan. Sectororganisaties PO- en VO-raad en de onderwijsbonden AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS eisten nog deze week een gesprek met de premier. 

  Het gesprek gaat deze week niet gebeuren, maar gisteren kwam wél een uitnodiging voor 16 oktober. ,,We hebben gehoord dat de minister-president zich met het funderend onderwijs gaat bemoeien”, bevestigt Paul Rosenmöller, voorzitter van sectororganisatie VO-raad, desgevraagd. ,,Als de minister-president zich ermee bemoeit, betekent het dat dit een maatschappelijk vraagstuk is geworden. Net zoals hij zich met het pensioenstelsel en klimaatakkoord bemoeit.”

  De doorbraak volgt op eerdere toezeggingen van premier Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, twee dagen na Prinsjesdag. Hij beloofde op zoek te gaan naar een eenmalige investering in het onderwijs. ,,Tot nu toe reageerde minister Slob negatief, dus toen Rutte dit zei, hadden we zoiets van: nu moeten we met de top van het kabinet in gesprek”, zegt Rosenmöller. Overigens zetten de woorden van de premier nog kwaad bloed. Hij verbond namelijk één voorwaarde aan een extra investering: het primair onderwijs moet een cao afsluiten. Die voorwaarde leidde tot woede bij de bonden. Zij noemden dat chantage

  Eigenlijk wilden de schoolbesturen en onderwijsbonden nog vóór de Algemene Financiële Beschouwingen van komende woensdag, waarin de Tweede Kamer de verdeling van het geld voor 2020 bespreekt, hardere toezeggingen van Rutte binnenslepen. Dat gaat niet lukken. Maar volgens Rosenmöller is dat niet erg nu er een uitnodiging ligt. ,,Als het kabinet ons uitnodigt, gaan we er vanuit dat het geen gesprek wordt dat eindigt met lege handen. Dit biedt hoop.” 

  Actie

  Scholen voeren al langere tijd actie voor meer geld. Ze worstelen met lerarentekorten en een hoge werkdruk. Een beter salaris draagt er volgens hen aan bij dat het beroep van leraren aantrekkelijker wordt. Onderwijsminister Slob heeft echter herhaaldelijk aangegeven dat hij niet meer geld kan vrijmaken. 

  Voor de zomer presenteerden de schoolbesturen en bonden een noodpakket van 423,5 miljoen euro om de salarissen op basisscholen te verbeteren én de arbeidsvoorwaarden te verbeteren van docenten die op middelbare scholen vakken geven waarvoor onvoldoende mensen te vinden zijn. Dat plan willen ze aan de premier voorleggen. Rosenmöller: ,,We zetten in op een structurele investering. Dit gesprek is in ieder geval een eerste stap.”