Richt begeleiding startende leraren meer op de persoon

  0
  349

  De begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs kan beter door meer rekening te houden met persoonlijke verschillen. Ook moet de begeleiding beter zijn afgestemd op de leerlingpopulatie dan nu het geval is. Deze adviezen staan in het rapport Begeleiding startende leraren 2014-2019

  In het rapport staat dat de mate van begeleiding van invloed is op de prestaties van startende leraren. Docenten van wie het pedagogisch-didactisch handelen achteruitgaat of stagneert, melden minder contacturen met begeleiders. Het blijkt ook dat mannen over het algemeen meer worden begeleid door vrouwen.

  In het rapport staat bovendien dat er regionale verschillen zijn in de begeleiding van startende docenten. Beginnende docenten in de regio’s Groningen, Amsterdam en Wageningen melden gemiddeld de meeste contacturen met begeleiders. In de regio’s Nijmegen, Amsterdam en Eindhoven is meer dan elders in het land aandacht voor een goed inwerkprogramma.

  Beginnende docenten melden dat hun school activiteiten aanbiedt met betrekking tot werkdrukreductie, professionele ontwikkeling en beoordelingsgesprekken, begeleiding in de klas, zelfontplooiing en extra activiteiten. Ook melden zij dat er aandacht is voor school-enculturatie. Dat is het proces waarbij de startende leraar in de beroeps- en schoolcultuur wordt opgenomen en actief deel gaat uitmaken van de school en de beroepsgroep.

  Lees meer…