Resultaten onderzoek werktevredenheid VO-personeel vrijwel ongewijzigd

  0
  91

  Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de sector heeft Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan om o.a. de organisatietevredenheid te vergroten.

  Ruim 84 procent van het personeel geeft aan tevreden te zijn met hun baan, terwijl zo’n 5 procent aangeeft ontevreden te zijn. Daarnaast geeft 68 procent van het vo-personeel aan dat zij tevreden zijn met de organisatie waar zij werken. Er zijn verschillen als er meer in detail wordt gekeken naar de diverse werkbelevingsaspecten van het personeel. Zo zijn zij het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. Het minst te spreken is het personeel over de informatievoorziening en communicatie in de organisatie, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de hoeveelheid werk.

  De cijfers over werktevredenheid in het voortgezet onderwijs liggen al jaren ongeveer op hetzelfde niveau, blijkt uit de analyse van het Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO). De meeste ‘winst’ voor scholen in de sector is te behalen op werkbelevingsaspecten die van belang zijn voor organisatietevredenheid.

  Aanbevelingen en actiepunten
  In het onderzoeksrapport vindt u verschillende aanbevelingen die zijn gebaseerd op de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.