Protocollen centrale examens 2018 beschikbaar

  0
  705

  De protocollen voor de centrale examens 2018 zijn beschikbaar. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt.

  Voor coördinatoren en secretarissen van examens zijn de protocollen een hulpmiddel om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens volgens de procedures te laten verlopen. De protocollen gelden voor alle centrale examens die er momenteel in het voortgezet onderwijs zijn. De documenten voor 2018 zijn net als vorig jaar weer ingedeeld naar type examen (papieren, digitale en centraal schriftelijke praktijkexamens).

  DOWNLOAD DE PROTOCOLLEN CENTRALE EXAMENS 2018

  Extra aandacht wordt gevraagd voor de onderstaande punten.

  • Het inachtnemen van de juiste afnamecondities bij het CSPE.
  • Het hoofdstuk over CSPE kent enkele aanpassingen met betrekking tot de tekst over de minitoetsen. Ook is tekst toegevoegd over het ongeldig verklaren van een afname van een onderdeel van het CSPE.
  • Procedures rondom het correctiewerk van de eerste en de tweede corrector. Het is belangrijk dat docenten voor dit belangrijke werk maximaal de tijd hebben. Daarom is net als in 2017 een adviestabel beschikbaar waarin de data staan om correctiemateriaal op te sturen. De tabel is zo opgesteld dat docenten zo goed mogelijk de tijd kunnen besteden aan het corrigeren. Het gebruik van de tabel wordt dan ook dringend aanbevolen.
  • Het goed regelen en nalopen van regels als er vragen zijn (van leerlingen of ouders) over het correctiewerk of inzage wordt gevraagd van het correctiewerk.