Programma Voortgezet Leren gestart

  0
  210

  De projecten Stap 2 en Maatwerk van de VO-raad en Leerling 2020 van Schoolinfo zijn afgerond, maar krijgen een vervolg in het nieuwe programma ‘Voortgezet Leren: leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs’.

  Toekomstgericht onderwijs is flexibel georganiseerd en biedt leerlingen ruimte om hun talenten optimaal te ontplooien. Dat kan niet zonder goed personeelsbeleid en professionalisering van de schoolorganisatie. Daarom verbindt en faciliteert het programma Voortgezet Leren op het gebied van eigentijds en toekomstgericht onderwijs, de professionele schoolorganisatie en het creëren van samenhang tussen beide.

  Impulsactiviteiten en innovatietrajecten

  In het programma kunnen docenten, teamleiders, schoolleiders en bestuurders deelnemen aan activiteiten zoals werkconferenties, masterclasses, trainingen, leernetwerken en congressen die onderling met elkaar samenhangen.

  Ook biedt Voortgezet Leren innovatietrajecten. Gedurende minimaal een schooljaar gaat een groep scholen aan de slag met een eigen ontwikkelingsvraag. De opgedane kennis en ervaring worden toegankelijk gemaakt voor de hele vo-sector. 

  Half april komt de website Voortgezetleren.nl online, met daarop meer informatie. 

  VO-raad en Schoolinfo

  De VO-raad voert het programma samen met Schoolinfo uit.

  Vragen? 

  Als u meer wilt weten over het programma Voortgezet Leren, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].