PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort

    0
    443

    Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren.

    Waarom is registreren zo belangrijk?

    Scholen zijn wettelijk verplicht om een melding te maken bij DUO wanneer er een klas naar huis wordt gestuurd. Maar er wordt geen melding gemaakt wanneer scholen tijdig vervanging kunnen organiseren. Deze gegevens zijn dan ook onvoldoende inzichtelijk. Alleen door de tekorten centraal te registreren, ontstaat een goed beeld van waar het lerarentekort speelt, hoeveel leerlingen het betreft en hoe de school het heeft opgelost. Bovendien wordt inzichtelijk hoeveel klassen en leerlingen er naar huis zijn gestuurd omdat er geen oplossing gevonden is. De PO-Raad benadrukt het belang van een representatief beeld en roept scholen dan ook op om te registreren. Hoe inzichtelijker het probleem, hoe beter hiervoor op landelijk niveau oplossingen kunnen worden gezocht.